Poradnik Przedsiębiorcy

Pomyłka na kasie fiskalnej - zła wartość przychodu

Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik pomylił się na kasie fiskalnej i zamiast 17,40 zaksięgował 17040,00? Jak najlepiej wprowadzić poprawkę do przychodów?

Kamila, Nowy Tomyśl

 

W takim wypadku należy posłużyć się ewidencją pomyłek na kasie fiskalnej - należy do niej wpisać wartość sprzedaży brutto oraz wartość podatku należnego, podać przyczynę błędu oraz załączyć oryginał paragonu z błędem. Sprzedaż należy zewidencjonować na kasie ponownie, w sposób poprawny. Na podstawie tak sporządzonego dokumentu należy zewidencjonować pomyłkę przy księgowaniu raportu okresowego (uwzględnić od razu przy wprowadzaniu wartości wynikających z raportu z kasy fiskalnej lub gdy raport księgowany jest w całej kwocie należy ją zaksięgować ze znakiem minus w odpowiedniej kolumnie KPiR).