0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Potrzebujesz środków na własny biznes? Ruszył nowy program PARP

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Programy organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to jeden z najlepszych sposobów do uzyskanie funduszy niezbędnych do rozwoju lub założenia firmy. Instytucja prowadzi obecnie cztery nabory Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia oraz Fundusze Norweskie, a w ramach każdego z nich działa po kilka programów. Do kogo są skierowane? Jakie kwoty można uzyskać dzięki uczestnictwu w którymś z nich?

Fundusze PARP: Inteligentny Rozwój

Ten program PARP skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw. Dostępne w jego ramach fundusze mogą być wykorzystane przez firmę na każdym etapie rozwoju: od opracowania konceptu, przez badania i rozwój produktu, aż po wprowadzenie go na rynek. Obecnie ubiegać można się o kilkadziesiąt rodzajów dofinansowań, wśród których są między innymi bony na innowacje skierowane do osób z ograniczeniami ruchowymi, konkurs Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych czy Program Akceleracyjny: Startup Spark 2.0. Najwyższa dostępna kwota dofinansowania wynosi ponad pół miliona złotych.

Fundusze PARP: Wiedza Edukacja Rozwój

Wiedza Edukacja Rozwój to program PARP, którego celem jest wielotorowe wsparcie w takich obszarach jak zatrudnienie, włączenie społeczne, edukacja i szkolnictwo wyższe, zdrowie oraz dobre rządzenie. W jego ramach przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na start w postaci dofinansowań i wiedzy, rozwoju kompetencji poprzez podniesienie kwalifikacji menedżerskich oraz uzyskać pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych. Obecnie można wziąć udział między innymi w programach szkoleń takich jak Menedżer jutra, Zamówienia publiczne dla MMŚP, czy Sukcesja w firmach rodzinnych. Niektóre projekty pozwalają na uzyskanie nawet 47 milionów złotych dofinansowania.

Fundusze PARP: Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia powstał w celu wparcia przedsiębiorczości we wschodnich regionach Polski: województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Dofinansowania z tego programu przeznaczone są dla startupów oraz firm, których celem jest budowanie konkurencyjności w kraju i za granicą. Program PARP skupia się również na poprawie infrastruktury w tej części kraju poprzez zwiększenie mobilności miejskiej i rozbudowę połączeń drogowych. Kwota dofinansowania w przypadku niektórych projektów może wynieść nawet 3 miliony złotych.

Fundusze PARP: Fundusze Norweskie

Program Operacyjny Fundusze Norweskie jest finansowany przez Rząd Norwegii i w mniejszym stopniu przez rządy pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest on skierowany do innowacyjnych przedsiębiorstw działających w następujących obszarach: zielone technologie, niebieskie technologie (związane z zagospodarowaniem i ochroną wód śródlądowych i mórz) oraz przedsięwzięcia poprawiające jakość życia. Obecnie ubiegać się można o dofinansowanie w ramach takich projektów jak Technologie przyjazne środowisku, Małe granty dla przedsiębiorczych kobiet, Innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich oraz Technologie poprawiające jakość życia, a maksymalna kwota dotacji wynosi od miliona do 2 milionów złotych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów