0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Powypadkowa naprawa auta objętego ubezpieczeniem OC i AC

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W bieżącym miesiącu otrzymałam decyzję o przyznanym odszkodowaniu w związku ze szkodą samochodu będącego środkiem trwałym firmy. Auto jest objęte ubezpieczeniem OC i AC. Wykorzystuję samochód do celów służbowych i prywatnie oraz nie prowadzę dodatkowych ewidencji. W jaki sposób powinna zostać ujęta w KPiR oraz rejestrze zakupu VAT powypadkowa naprawa auta oraz przyznane odszkodowanie?

Anna, Katowice

 

W przypadku powypadkowych napraw aut objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC i dobrowolnym ubezpieczeniem AC, koszty jakie zostały pokryte przez ubezpieczyciela, stanowią dla Pani przychód podatkowy.

W zależności od formy przekazania odszkodowania przychód powstanie w dacie:

  • odbioru pieniędzy w kasie firmy ubezpieczeniowej,

  • otrzymania przekazu pocztowego,

  • wpływu pieniędzy na Pani rachunek bankowy,

  • otrzymania odszkodowania przez warsztat samochodowy - rozliczenia w formie bezgotówkowej.

W związku z tym, powinna Pani ująć w KPiR wartość otrzymanego odszkodowania w kolumnie 8 KPiR - Pozostałe przychody, zgodnie z datą powstania przychodu.

Bez znaczenia w kwestii powstania przychodu pozostaje fakt, czy otrzymała Pani pieniądze od firmy ubezpieczeniowej, czy transakcja została rozliczona w sposób bezgotówkowy i środki wpłynęły bezpośrednio na konto warsztatu. Potwierdzeniem takiego postępowania jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 5 maja 2011 r., o sygn. ILPB1/415-80/11-4/AMN, w której możemy przeczytać:

(...) koszty naprawy samochodu zostały rozliczone bezgotówkowo, tj. należności związane z jego naprawą zostały przekazane przez Zakład Ubezpieczeń bezpośrednio firmie dokonującej jego naprawę, nie ma wpływu na kwestię uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę. Ubezpieczającym samochód i zarazem ubezpieczonym był bowiem Zainteresowany i to na Jego rzecz przyznano odszkodowanie. Zatem kwestia przekazania środków za naprawę bezpośrednio firmie naprawczej, nie zaś Wnioskodawcy, który przekazałby je temu przedsiębiorstwu, jest jedynie rozwiązaniem technicznym, które nie ma wpływu na powstanie przychodu u Zainteresowanego. (...)
Jeżeli samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, może Pani ująć w kosztach uzyskania przychodu wartość wynikającą z otrzymanej faktury za powypadkową naprawę auta. W związku z tym, że przysługuje Pani 50% prawo odliczenia podatku VAT, powinna Pani w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe koszty wykazać kwotę netto z faktury oraz 50% podatku VAT, w stosunku do którego nie przysługuje Pani odliczenie. VAT w wysokości 50% ma Pani prawo odliczyć i wykazać w rejestrze zakupu VAT.


 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów