0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szkolenie wstępne BHP i zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chcę zatrudnić pracowników na umowę o pracę i słyszałem, że muszę zorganizować im szkolenie BHP oraz zapoznać ich z oceną ryzyka zawodowego. Czy to prawda? Czy szkolenie wstępne BHP i ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa?

Jeremi, Kluczbork

 

Według obowiązujących przepisów, pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie BHP. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. zawiera  szczegóły dotyczące przeprowadzania szkoleń BHP. Przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników, pracodawca musi zorganizować dla nich szkolenie wstępne. Według Art. 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym. Pracownik powinien zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego w trakcie szkolenia BHP.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy. Instruktaż ogólny to zapoznanie pracownika z przepisami BHP z Kodeksu pracy i regulaminu pracy (o ile u danego pracodawcy taki regulamin istnieje) oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy to zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi już w konkretnym miejscu i odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Odbycie przez pracownika szkolenia BHP oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego powinno być potwierdzone na piśmie oraz wpięte i przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenie w zakresie BHP może prowadzić osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne. Przepisy przywołanego już wcześniej rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) nie określają, co należy rozumieć przez odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe czy odpowiednie przygotowanie dydaktyczne. W praktyce przyjmuje się, że wykładowca powinien dobrze znać omawiane przez siebie zagadnienia.

Instruktaż ogólny oraz stanowiskowy może przeprowadzić pracodawca, pod warunkiem że zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy wykonuje zadania służby BHP. Dodatkowym warunkiem jest ukończenie przez pracodawcę szkolenia niezbędnego do wykonywania zadań służby BHP. Pracodawca może również zlecić przeprowadzenie instruktażu ogólnego jednostkom, które posiadają  uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie BHP.


 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów