0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca dla cudzoziemców bez pozwolenia – rozszerzenie katalogu branż

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady cudzoziemiec, który chce podjąć pracę w Polsce, powinien posiadać pozwolenie na pracę. Oczywiście istnieją od tego wyjątki, ale bez względu na wybór ścieżki zatrudnienia pracowników-cudzoziemców wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami. Nadchodzą jednak zmiany i praca dla cudzoziemców bez pozwolenia ma być szerzej dostępna. 

Praca dla cudzoziemców bez pozwolenia w branży IT

Niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmieniający rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Zmiana określona w projekcie wskazuje, że cudzoziemiec może podjąć pracę bez zezwolenia, jeśli będzie on posiadał specjalną wizę, która została wydana „w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe”. Takie wizy będą posiadały specjalną adnotację „Poland Business Harbour”.

Poland Business Harbour – pomoc dla Białorusi

Poland Business Harbour to nazwa nowego projektu rządowego skierowanego do obywateli Białorusi. Na stronie www.gov.pl o programie można przeczytać: 

„Kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom IT, start-upom i innym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki pakietowi usług będzie można dowiedzieć się m.in. tego, jak szybko i sprawnie rozpocząć działalność na terenie Polski, uzyskać wsparcie przy relokacji pracowników i ich rodzin czy otrzymać prawną i wizową pomoc w formule „business concierge”. Poza tym osoby fizyczne i firmy z Białorusi mogą liczyć na ułatwienia w kontakcie z samorządami czy Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, które aktywnie włączyły się w przygotowanie oferty dla relokowanych pracowników i ich rodzin, tworząc tymczasową przestrzeń biurową i mieszkaniową. Dodatkowo dzieci kontynuujące naukę w polskich szkołach będą miały prawo do dodatkowych godzin nauki języka polskiego. Jednym z elementów pakietu jest również wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R”.

Aktualnie program jest skierowany do obywateli Białorusi, jednak nie wyklucza się w przyszłości rozszerzenia również na inne państwa.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że powodem jest konieczność zwiększenia przez Polskę liczby specjalistów z branży IT, ponieważ w kraju są ich duże niedobry.

Praca dla cudzoziemców bez pozwolenia – również dla medyków 

Projekt przewiduje również zwolnienie z posiadania zezwolenia na pracę dla lekarzy i dentystów. Co ważne, będą mogli z tego skorzystać medycy „zarówno ci posiadający nieograniczone, jak i ograniczone prawo wykonywania zawodu”. Projektowane przepisy mają oczywiście związek z aktualną sytuacją pandemii koronawirusa i ogromnymi brakami w kadrze medycznej. Jednak podkreślono, że przepisy mają obowiązywać również po zakończeniu okresu pandemii. Ma to być jeden ze sposobów na uzupełnienie braków kadrowych wśród lekarzy, a proces ten w Polsce powinien mieć charakter długofalowy i strukturalny.

Praca dla cudzoziemców bez pozwolenia ma objąć również cudzoziemców zatrudnionych w prywatnej służbie domowej przez przedstawicieli dyplomatycznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów