Poradnik Przedsiębiorcy

Preferencyjne składki ZUS - 2017

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia w 2017 roku

Tytuł składki Kwota Numer rachunku bankowego
suma preferencyjnych składek na
ubezpieczenie społeczne
190,62 zł 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
składka na ubezpieczenie zdrowotne 297,28 zł 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składki należy odprowadzić na rachunek ZUS w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy przedsiębiorcy zatrudniają pracowników pobierając i odprowadzając składki od wypłaconych pensji, termin płatności składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Wysokość preferencyjnej składki na ubezpieczenie społeczne

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2017 wynosi - 2000 zł (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), wzrośnie także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2017 r. wyniesie zatem 600,00 zł, a składki:

Składka Stopa procentowa Wartość
emerytalna 19,52% 117,12 zł
rentowa 8,00% 48,00 zł
chorobowa 2,45% 14,70 zł
wypadkowa 1,93% 10,80 zł

Suma składek będzie wynosiła 190,62 zł.

Wysokość i podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 r. wyniosło - 4.280,80 zł.

Okres 2017 rok
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 3303,13 
Stawka % 9
Kwota (zł) 288,95
Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
Kwota (zł) 248,82

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku wynosi 297,28 zł. Na podstawie zapłaconej składki można pomniejszyć podatek do zapłacenia w kwocie 255,99 zł.