0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS – czym są i jak się do nich zgłosić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po spełnieniu odpowiednich warunków polscy przedsiębiorcy mają możliwość opłacać preferencyjne składki ZUS. Ulga trwająca 24 miesiące i umożliwiająca opłacanie obniżonych składek potocznie nazywana jest „2-letnią ulgą dla nowych firm”. Czym jest preferencja oraz kiedy i kto może z niej korzystać? Jak należy się do niej zgłosić? Najważniejsze informacje znajdziesz w niniejszym artykule.

Czym są preferencyjne składki ZUS i kto może z nich korzystać?

Preferencja jest ulgą oferowaną przedsiębiorcom, zanim przejdą na standardowe składki ZUS lub na kolejna ulgę – składki od dochodu. Dzięki niej mogą opłacać odczuwalnie mniejsze składki za ubezpieczenia społeczne.

Z preferencyjnych składek ZUS mogą korzystać przedsiębiorcy, jeżeli:

  • nie prowadzą obecnie i przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadzili pozarolniczej działalności;

  • w ramach własnej działalności gospodarczej nie świadczyli usług na rzecz byłego pracodawcy takich samych jak na etacie – mowa tu o pracodawcach, u których zatrudnienie na podstawie umów o pracę miało miejsce w tym samym roku, w którym doszło do założenia działalności, lub w poprzednim.

Przedsiębiorcy po uldze na start mają możliwość przejść na preferencyjne składki lub na duży ZUS. Po uldze na start najniższe składki będzie opłacał przedsiębiorca, który przejdzie na 2-letnią ulgę dla nowych firm. W takim przypadku będzie to jednak oznaczało, w perspektywie długofalowej, zgromadzenie mniejszego kapitału emerytalnego na koncie przedsiębiorcy.

Ile wynoszą minimalne opłaty ZUS na preferencji?

Przedsiębiorcy w okresie 2-letniej ulgi dla nowych firm mogą opłacać składki od zadeklarowanej indywidualnie kwoty. Istnieje jednak zastrzeżenie dolnego limitu – ustalona podstawa opłacanych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Preferencyjne minimalne składki

społeczne i składka zdrowotna

2020 rok

Podstawa wymiaru składek

780,00 zł

Emerytalne

152,26 zł

Rentowe

62,40 zł

Chorobowe

19,11 zł

Wypadkowe

13,03 zł

Składka zdrowotna

362,34 zł

Suma

609,14 zł

Preferencyjne składki ZUS a obowiązek opłacania składek społecznych i zdrowotnej

Osoby objęte tą ulgą zobligowane są, co do zasady, opłacać zarówno składki społeczne, jak i składkę zdrowotną. Istnieją jednak przypadki, w których ubezpieczony może zostać zwolniony z opłacania niektórych z nich.

Zwolnione z opłacania składek społecznych w trakcie korzystania z preferencji są np. osoby, u których doszło do zbiegu tytułów ubezpieczeń.

Przykład 1

Pani Karina jest zatrudniona w firmie TRANSPORT na podstawie umowy o pracę. Jej wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 5000 zł brutto. Dodatkowo pani Karina zdecydowała się rozkręcić własny biznes – sprzedaż przetworów wyrobu własnego. W tym celu założyła jednoosobową działalność gospodarczą. Z tytułu prowadzonej działalności pani Karina zobligowana jest do opłacania tylko składki zdrowotnej, ale ma prawo do zgłoszenia się do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.

W związku z tym, że pani Karina z tytułu umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż pensja minimalna, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zostaje zwolniona z obowiązku ubezpieczenia społecznego. Gdyby jej wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę było niższe od minimalnej krajowej, byłaby wówczas zobligowana do opłacania wszystkich składek z tytułu prowadzonej działalności.

Również przedsiębiorcy-emeryci mają możliwość opłacać wyłącznie składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Dodatkowo, jeżeli osoba będąca na emeryturze czy rencie pobiera świadczenie emerytalne/rentowe w kwocie mniejszej od minimalnej krajowej oraz jednocześnie:

  • uzyskuje przychody z tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury

lub

  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej

jest wówczas zwolniona z obowiązku opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności.

Zwolnione z opłacania niektórych składek ZUS, przy jednoczesnym korzystaniu z preferencji, mogą być również inne grupy osób, m.in. niepełnosprawni.

Jak zgłosić się do preferencji?

Zgłoszenia do preferencyjnych składek można dokonać, składając deklaracje zgłoszeniowe bezpośrednio w ZUS, listownie lub drogami elektronicznymi.

Zgłoszenie do preferencji z wykorzystaniem deklaracji ZUS

Zgłoszenia do tego rodzaju ulgi można dokonać poprzez wypełnienie deklaracji ZUS, a następnie dostarczenie ich do urzędu. Dokonać tego można osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.

Deklaracje zgłoszeniowe związane ze zmianą tytułu ubezpieczenia zawsze powinny być dostarczane do ZUS maksymalnie w ciągu 7 dni od momentu zmiany bądź powstania nowego obowiązku ubezpieczeniowego.

Jeśli przedsiębiorca jest już zgłoszony do ZUS, aby przystąpić do preferencji, w pierwszej kolejności powinien złożyć wyrejestrowanie z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia na deklaracji ZUS ZWUA. W składanej deklaracji ZUS ZWUA należy podać obowiązujący do tej pory kod tytułu ubezpieczenia oraz przyczynę wyrejestrowania – w przypadku przejścia na preferencyjne składki ZUS przyczyną będzie kod 600, czyli inna przyczyna wyrejestrowania.

Rejestracji do preferencji dokonuje się z wykorzystaniem deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA (jeżeli występuje obowiązek ubezpieczeniowy społeczny i zdrowotny), bądź ZUS ZZA (gdy obowiązek dotyczy tylko ubezpieczenia zdrowotnego). W deklaracji zgłoszeniowej należy podać nowy kod tytułu ubezpieczenia, jakim przedsiębiorca chce zostać objęty – przy preferencji rejestracji dokonuje się z kodem 05 70.

Przy przechodzeniu przez proces zmiany kodu ubezpieczenia należy pamiętać, że termin wyrejestrowania oraz ponownej rejestracji powinien być taki sam. Takie postępowanie zapobiega utracie ciągłości ubezpieczenia.

Jeżeli jednym z celów nowego przedsiębiorcy jest uzyskanie jak najlepszego wyniku finansowego, powinien szukać oszczędności na każdy sposób. Jednym z nich jest skorzystanie z oferowanych przez ZUS ulg. 2-letnia ulga dla nowych firm, czyli tzw. preferencyjne składki ZUS, gwarantuje przedsiębiorcom opłacanie odczuwalnie mniejszych składek za ubezpieczenia społeczne w stosunku do dużego ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów