0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS - 2018

Wielkość tekstu:

Przewidywana wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku będzie dokładnie znana w połowie września 2017 roku jednak wiele wskazuje na to, że uplasuje się na poziomie 2100 zł, wpływając tym samym na wysokość jaką osiągnął preferencyjne składki ZUS w 2018 roku.

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia w 2018 roku

Od 2018 roku składki ZUS należy wpłacać na jeden numer rachunku składkowego (NRS). Jest to indywidualny nr płatnika składek. Na to konto należy wpłacać sumę wszystkich składek czyli społeczne razem ze zdrowotnymi. 

Składki należy odprowadzić na rachunek ZUS w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy przedsiębiorcy zatrudniają pracowników pobierając i odprowadzając składki od wypłaconych pensji, termin płatności składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Wysokość preferencyjnej składki na ubezpieczenie społeczne

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2018 wedle prognoz wynosić będzie - 2100 zł, wzrośnie także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2018 r. wynosi 630,00 zł, a składki:

SkładkaStopa procentowaWartość
emerytalna19,52%122,98 zł
rentowa8,00%50,40 zł
chorobowa2,45%15,44 zł
wypadkowa1,67%10,52 zł
RAZEM31,77%199,34 zł

Wysokość i podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego. Kwota ta dla ostatniego kwartału 2017 roku wyniosła 4739,91 zł. W związku z powyższym podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2018 roku wynosi 3554,93 zł, a sama składka 319,94 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów