0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Program antywirusowy w kosztach firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nabyłem do celów firmowych program antywirusowy. Okres licencjonowania został ustalony na okres 36 miesięcy. Jak prawidłowo rozliczyć taki program antywirusowy w kosztach? 

Paweł, Bydgoszcz

 

Jak wynika z art. 22b ust. 1 ustawy o PIT przez wartości niematerialne i prawne należy rozumieć nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Są to w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe,

- prawa pokrewne,

- licencje (programy komputerowe, w tym programy antywirusowe),

- koncesje,

- prawa do wynalazków,

- patenty,

- znaki towarowe,

- wzory użytkowe oraz zdobnicze,

- know-how.

Licencje (programy komputerowe) o wartości poniżej 3 500 zł (netto lub brutto w zależności, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia) mogą być ujmowane w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne:

- według stawki liniowej nie wyższej niż 50% lub

- jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Ważne!

W przypadku programu antywirusowego o wartości poniżej 3 500 zł podatnik może również nie wprowadzać składnika do ewidencji, a wydatki na jego nabycie ująć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania.

W przypadku zakupu programu o wartości przekraczającej 3 500 zł przedsiębiorca obowiązany jest amortyzować koszt w czasie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów