0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rynek pracy w 2022 - Jakie zmiany czekają pracowników?

Wielkość tekstu:

Podwyżki wynagrodzeń i nowe miejsca pracy to niejedyne zmiany, jakie czekają na pracowników w przyszłym roku. Pojawią się też zmiany w przepisach podatkowych, kilka innych kwestii także zyska nowe regulacje. Pracujesz na etacie? Zobacz, co się zmieni.

Te branże będą intensywnie rekrutować już od stycznia

Sytuacja na rynku pracy, mimo trwającej pandemii i chwilowego wzrostu bezrobocia, jest bardzo dobra. Cały czas mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, co oznacza, że statystycznemu pracownikowi łatwiej jest znaleźć nowe miejsce pracy, niż pracodawcy specjalistę w danej dziedzinie.

Analitycy przewidują, że w przyszłym roku stopa bezrobocia spadnie, a osoby szukające pracy będą mogły przebierać w ofertach niczym w przysłowiowych ulęgałkach.

Najwięcej będzie ofert dla finansistów i bankowców, budowlańców, nauczycieli, specjalistów IT i pracowników produkcyjnych w zakładach przemysłowych (szczegóły można sprawdzić na portalu: https://www.gowork.pl/praca/katowice;l). W tych ostatnich planowany jest wzrost produkcji, co pociągnie za sobą wyraźny wzrost zatrudnienia.

Pracodawcy zgodnie planują wzrost wynagrodzeń

Minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione na mocy ustawy i wyniesie w 2022 roku 3010 zł brutto. Ale to nie koniec podwyżek. Pracodawcy zgodnie deklarują chęć podniesienia wynagrodzeń tak, by dogonić inflację. Można przypuszczać, że to efekt realnej oceny sytuacji na rynku pracy. Nieusatysfakcjonowani finansowo pracownicy prawdopodobnie zaczną szukać zatrudnienia w innych miejscach, a znaleźć nowych może być ciężko. Podniesienie pensji podwładnym ma nie tylko podnieść ich morale, ale też być sposobem na zapobieganie masowym wymówieniom.

Także w nowych miejscach pracy będzie łatwiej negocjować wynagrodzenia na satysfakcjonującym poziomie. To wszystko efekt niskiego bezrobocia i braku rąk do pracy.

Duże zmiany w podatkach

W 2022 roku dojdzie do kilku ważnych zmian w systemie podatkowym. Najważniejszy dotyczy podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Dotyczy to osób rozliczających się z podatków według skali podatkowej. Tak wysoka kwota wolna od podatku oznacza w praktyce wyższe wynagrodzenia, nawet jeśli kwota brutto pozostanie bez zmian.

Zmiany obejmą także samą skalę podatkową, tzw. drugi próg będzie wynosił 120 000 złotych. Wszystko, co zarobimy powyżej tej kwoty, będzie objęte podatkiem w wysokości 32%.

Pojawi się stawka podatkowa wynosząca 0% dla pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, jednak zdecydowali się na kontynuowanie kariery zawodowej. Rezygnacja (czasowa) ze świadczenia emerytalnego będzie umożliwiała skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej, co także nie będzie obojętne dla portfela.

W przyszłym roku nie będzie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Praca zdalna zostanie uregulowana przepisami Kodeksu Pracy

Pandemia bardzo mocno wypromowała dość po macoszemu traktowaną do tej pory pracę zdalną i wszystko wskazuje na to, że doczeka się ona swojego miejsca w Kodeksie Pracy. Do tej pory praca zdalna kryła się pod nazwą telepracy, co nie do końca obrazowało jej specyfikę.

Nowa ustawa ma uregulować koszty ponoszone przez pracodawców w związku ze świadczeniem pracy zdalnie oraz dać im prawo oddelegowania pracownika do takiej pracy w uzasadnionych okolicznościach. Pracownicy pracujący zdalnie będą chronieni przez związki zawodowe na tych samych zasadach, co świadczący pracę stacjonarnie.

Pracodawcy będą mogli pytać o szczepienie przeciwko Covid

Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym roku pracodawcy będą mieli prawo pytać o szczepienia przeciwko Covid lub żądać zaświadczenia o przebytej chorobie i statusie ozdrowieńca. Jeśli sejm zatwierdzi projekt, odmowa odpowiedzi na powyższe pytania będzie mogła wiązać się ze zmianami w zatrudnieniu dotyczącymi sposobu, miejsca lub czasu jej świadczenia. Zmiany nie będą mogły się wiązać z obniżeniem wynagrodzenia.

Work-life balance w praktyce

Work-life balance to, jak się okazuje, nie tylko nowa moda na wprowadzanie równowagi między pracę a życie osobiste, ale rzecz unormowana dyrektywami unijnymi. Sierpień 2022 to ostateczny termin wprowadzenia w życie przepisów umożliwiających elastyczne świadczenie pracy i możliwość godzenia jej z opieką nad członkiem rodziny. W przypadku opieki nad dziećmi do lat ośmiu możliwe będzie występowanie do pracodawców z wnioskami o uelastycznienie czasu pracy, np. poprzez częściowe wykonywanie jej zdalnie lub w indywidualnie ustalonych godzinach.

Przepisy unijne nakładają na poszczególne kraje obowiązek wprowadzenia urlopów rodzicielskich i ojcowskich, których ojcowie nie będą się mogli zrzec na rzecz matek. W prawie polskim istnieją już takie pojęcia, można się jedynie spodziewać, że zostaną dostosowane do dyrektyw unijnych.

Artykuł  partnera, tekst zewnętrzny

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów