0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla taksówkarzy - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, kasa fiskalna dla taksówkarzy jest obowiązkowa. Pomysł wprowadzenia kasy budził sprzeciw większości taksówkarzy. Został on wyrażony nie tylko petycjami, lecz także przede wszystkim licznymi protestami, podczas których blokowano ulice. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak skorzystać z ulgi na zakup kasy.

Kasa fiskalna dla taksówkarzy jest obowiązkowa

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 2b wyżej wymienionego rozporządzenia, przedsiębiorcy świadczący usługi przewozu osób indywidualnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz ich bagażu taksówkami zobowiązani są do posiadania kasy rejestrującej niezależnie od osiąganego obrotu.

Ważne!

Przedsiębiorca zobowiązany jest w okresie użytkowania kasy fiskalnej przechowywać książki kasy. W nich odnotowuje się wszelkie naprawy, przeglądy, raporty związane z fiskalizacją oraz zamknięciem kasy.

Przykład 1.

Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką. Usługi te świadczy zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Zatem w taksówce ma zainstalowaną kasę fiskalną. W ramach prowadzonej działalności podatnik zamierza kupić następny samochód, którym będzie świadczył usługi wyłącznie na rzecz firm. Czy w takiej sytuacji ma obowiązek instalowania kolejnej kasy rejestrującej?

W przypadku, gdy usługi taksówkarskie świadczone są na rzecz osób prywatnych, przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania kasy rejestrującej już od pierwszej świadczonej usługi. Natomiast w sytuacji, kiedy usługi wykonywane są na rzecz podmiotów gospodarczych nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy. W przypadku wykonania usługi przewozu na rzecz firmy, Kowalski zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą dokonaną sprzedaż.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, po spełnieniu określonych warunków przysługuje ulga na zakup kasy. Kwota ulgi nie może przekraczać jednak 700 zł.

Ważne!

Czynni podatnicy VAT mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT mają ująć zwrot bezpośrednio w kosztach.

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej przedsiębiorca musi spełniać warunki, które zostały wskazane w §2 ust. 1 w rozporządzeniu w sprawie odliczeń i kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, tj.:

  1. złożyć pisemne zgłoszenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących oraz adresie ich użytkowania przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży,

  2. rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży nie później niż w obowiązujących podatnika terminach,

  3. posiadać dowód zapłaty całej należności za zakup kasy rejestrującej.

Warto dodać, że ulga nie dotyczy kas kupowanych w okresie późniejszym, np. w przypadku poszerzania działalności czy w celu wymiany kasy na nowszą. Powyższe stanowisko potwierdza wyrok NSA z 26 lutego 2013 roku, sygn. I FSK 494/12, w którym możemy przeczytać, że (...) nabycie kolejnych kas rejestrujących, które zostaną zakupione po dacie powstania obowiązku nie dają uprawnienia podatnikowi do skorzystania z ustanowionej ulgi (...). Zatem oznacza to że ulgą nie będą objęte kasy kupowane w przypadku rozszerzenia obowiązku ewidencjonowania obrotu i działalności. Z wyjątkiem sytuacji gdyby wymagany był zakup kasy online - jednak taksówkarze nie zaleźli się na liście gdzie takie byłyby obowiązkowe. 

Przykład 2.

Podatnik świadczy usługi taksówkarskie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W lipcu 2021 roku zakupił kasę rejestrującą i uregulował za nią należność. Pierwsza świadczona usługa na rzecz osoby fizycznej nastąpiła w sierpniu 2021 roku. Czy podatnik może skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej w JPKV7 T za lipiec?

Przy założeniu, że warunki na przyznanie ulgi za zakup kasy fiskalnej zostały spełnione, podatnik może wykazać ulgę najwcześniej w JPKV7 za sierpień 2021 roku, czyli w miesiącu, w którym zostało rozpoczęte świadczenie usług na rzecz osób prywatnych. Potwierdza to również §3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Warto wspomnieć, że coraz częściej dokonywane są kontrole urzędów skarbowych, podczas których sprawdzane jest użycie kas fiskalnych, czyli nabicie na kasę fiskalną opłaty za przejazd oraz wręczenie paragonu klientowi.

Uwaga!

Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu stanowi przestępstwo. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zapłacić karę!

Podsumowując, kasa fiskalna dla taksówkarzy jest obowiązkowa, jeśli świadczą oni usługi na rzecz osób prywatnych. Tak jak już zostało wspomniane wcześniej, przedsiębiorcy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Co więcej, podatnicy muszą pamiętać, że każdorazowo są zobowiązani do nabicia na kasę usługi oraz wydanie paragonu klientowi. Nieujęcie sprzedaży i niewydanie paragonu stanowi bowiem przestępstwo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów