0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rząd zapowiada ulgi podatkowe dla wspierających Ukrainę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z trwającą wojną w Ukrainie Polacy przekazują różnego rodzaju wsparcie jej obywatelom. Ministerstwo Finansów zapowiedziało ulgi podatkowe dla wspierających Ukrainę, przedstawiając pakiet zwolnień nie tylko dla Polaków pomagającym wschodnim sąsiadom, ale także dla samych obywateli Ukrainy. Sprawdziliśmy, jakie preferencje planuje wprowadzić rząd!

Czy wsparcie Ukrainy powoduje skutki podatkowe?

Obywatele Ukrainy, którzy dotychczas przybyli do Polski, otrzymują wsparcie materialne od wielu podmiotów – zarówno przez osoby fizyczne, jak i stowarzyszenia, różnego rodzaju organizacje, m.in. pożytku publicznego, ale także przez osoby prawne.

Pojawia się zatem wątpliwość, czy wsparcie to rodzi skutki podatkowe. Jak informuje Ministerstwo Finansów, podmioty przekazujące pomoc będą mogły skorzystać z ulg podatkowych. Mowa tu nie tylko o preferencjach podatkowych dla samych Polaków, którzy niosą swoje wsparcie, ale także dla obywateli Ukrainy, którzy je otrzymują.

Powyższe oznacza, że wsparcie zarówno przekazywane, jak i przyjmowane nie będzie rodziło negatywnych skutków podatkowych.

Przekazanie darowizny na rzecz OPP a ulgi podatkowe dla wspierających Ukrainę

Podatnicy, którzy przekażą darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), mają możliwość odliczyć ją od podatku w zeznaniu rocznym:

  • PIT-28

  • PIT-36

  • PIT-36L

  • PIT-37

  • CIT-8 

  • CIT-8AB

– odliczenie dotyczy zarówno darowizny materialnej, jak i rzeczowej.

W przypadku przekazania darowizny należy pamiętać o jej prawidłowym udokumentowaniu, przykładowo w przypadku przekazania środków pieniężnych może być to potwierdzenie przelewu, a w przypadku majątku rzeczowego umowa darowizny.

Rząd poinformował, że pracuje nad tym, aby otrzymana przez obywatela Ukrainy darowizna bez względu na jej wysokość nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jakie jeszcze ulgi podatkowe planuje się dla wspierających Ukrainę?

Ministerstwo Finansów przygotowało także propozycję preferencji dla osób, które wynajmują mieszkania na rzecz obywateli Ukrainy, tym samym otrzymane świadczenie z tego tytułu nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Czy przekazane wsparcie stanowi koszt podatkowy w działalności?

Pakiet preferencji objąć ma także przedsiębiorców, którzy przekazują wsparcie dla Ukrainy. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć w kosztach uzyskania przychodów darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terenie Ukrainy, które zostaną przekazane od 24 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku do:

  • jednostek samorządu terytorialnego;

  • organizacji pozarządowych, również tych na terenie Ukrainy;

  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;

  • podmiotów, które podejmują działania lecznicze i ratownictwa medycznego na terenie Polski oraz Ukrainy.

Kosztem uzyskania dochodu ma być również koszt ponoszony z tytułu nieodpłatnego świadczenia, czyli bezpłatna pomoc medyczna dla organizacji pozarządowych. Skorzystają na tym przedsiębiorcy (lekarze, weterynarze), którzy chcą bezpłatnie pomagać i świadczyć swoje usługi obywatelom Ukrainy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów