0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składkę zdrowotna opłacą nowe grupy - Polski ład 2.0 wprowadza zmiany

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład 2.0 wprowadza sporo zmian w przepisach o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym. Zgodnie z nowymi przepisami składkę zdrowotna opłacą nowe grupy. Kto i od kiedy będzie opłacał składkę zdrowotną?

Rozstrzygnięto kwestię prokurentów 

Ustawodawca wprowadzając nowe przepisy rozstrzyga dotychczasowy problem gdzie:

  • przedstawiciele Ministerstwa Finansów, prezentując zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, informowali przedsiębiorców, że przychody prokurentów nie są objęte 9-proc. składką na ubezpieczenie zdrowotne. 
  • przedstawiciele ZUS przyjmowali, że prokurenci taki obowiązek mają.

Z art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że od 1 lipca 2022 roku obowiązkiem opłacenia składek od przychodu obok członków zarządów spółek zostają objęci także prokurenci.

Składkę zdrowotna opłacą nowe grupy - komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie tego przepisu, albo który nabył udziały w spółce przed tym dniem, ma obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, z dniem wejścia w życie przepisu. 

Oznacza to, że po 1 stycznia 2023 roku także komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych będą opłacać składkę zdrowotną. Natomiast przedsiębiorcy nabywający lub rejestrujący spółki komandytowo-akcyjne między 1 lipca 2022 roku a 1 stycznia 2023 roku muszą liczyć się z tym, że obowiązek ubezpieczenia obejmie ich wcześniej.

Zmiany w przepisach o zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu dotyczą wybranych grup ubezpieczonych i mają na celu doprecyzowanie pewnych kwestii oraz uregulowanie luk w prawie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów