0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak odliczyć składkę zdrowotną w 2022 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa #Niskiepodatki została przyjęta przez Sejm, a to oznacza, że powróci odliczenie składki zdrowotnej. Nie wszyscy przedsiębiorcy będą jednak mogli skorzystać z preferencji. Sprawdziliśmy, jak odliczyć składkę zdrowotną w 2022 roku!

Odliczenie składki zdrowotnej w 2021 roku

Do końca 2021 roku ustawodawca na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwiał przedsiębiorcy odliczenie składki zdrowotnej od:

  • podatku dochodowego działalności opodatkowanej według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym;

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Odliczenie nie mogło jednak przekraczać 7,75% podstawy – w 2021 roku była to kwota 328,78 zł, co wynikało z art. 27b ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 31 ust. 2 ustawy o ryczałcie.

1 stycznia 2022 roku przepisy uległy zmianie na skutek Polskiego Ładu, bowiem zmienił się nie tylko sposób wyliczania składki zdrowotnej, ale także wprowadzono brak możliwości jej odliczania

Powyższe utraci jednak moc prawną w stosunku do niektórych podatników, bowiem ustawa #Niskiepodatki ponownie umożliwi odliczenie składki zdrowotnej.

Jak odliczyć składkę zdrowotną po zmianach?

12 maja 2022 roku Sejm przyjął projekt ustawy #NIskiepodatki, która niweluje negatywne skutki obowiązującego od stycznia Polskiego Ładu. Projekt w swoich założeniach wskazuje, jak odliczyć składkę zdrowotną w 2022 roku. Niemniej jednak możliwość odliczenia będzie ograniczona w stosunku do limitu, a z preferencji nie będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy, ponieważ kryterium decydującym o odliczeniu będzie forma opodatkowania przedsiębiorcy.

Odliczenie składki zdrowotnej będzie możliwe dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo, ryczałtem oraz kartą podatkową w wysokości do limitu.

Forma opodatkowania

Sposób odliczenia

Limit odliczenia

podatek liniowy

odliczenie w zaliczce lub jako koszt w KPiR

8700 zł w danym roku podatkowym

ryczałt

odliczenie od przychodu

50% zapłaconej składki zdrowotnej

karta podatkowa

odliczenie od podatku

19% zapłaconej składki zdrowotnej

Odliczenie składki zdrowotnej będzie możliwe już w rozliczeniu za czerwiec (w przypadku rozliczeń w trybie miesięcznym) lub za II kwartał 2022 (w przypadku rozliczeń kwartalnych) dla podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtem. Przedsiębiorcy na karcie podatkowej z preferencji będą mogli skorzystać począwszy od rozliczenia za lipiec.

Forma opodatkowania

Pierwszy okres odliczenia

Podstawa prawna

podatek liniowy

czerwiec 2022 / II kwartał 2022

art. 21 ust. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

ryczałt

czerwiec 2022 / II kwartał 2022

art. 21 ust. 4 ww. projektu ustawy

karta podatkowa

lipiec 2022

art. 21 ust. 5 ww. projektu ustawy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów