0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kolejna umowa zlecenie - jak oskładkować taką umowę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie jest jednym z najczęściej spotykanych typów umowy o świadczenie usług. W obecnym stanie prawnym doszło do zmiany w sposobie oskładkowania umowy zlecenie w przypadku zawarcia kilku takich umów z tą samą osobą, gdy dojdzie do zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Czy kolejna umowa zlecenie rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych?

Kolejna umowa zlecenie a składki na ubezpieczenie społeczne

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadziła zasadę oskładkowania zlecenia do pułapu minimalnej płacy. Oczywiście obowiązkiem ubezpieczenia nadal objęta będzie pierwsza umowa zlecenie. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tego kontraktu będzie niższa od 2000 zł (czyli kwoty minimalnej płacy w 2017 roku), to kolejna umowa zlecenie także będzie podlegać ZUS.

Przykład 1.

Osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. W umowie określono 2 stycznia 2017 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Następnie osoba ta zawarła umowę zlecenie z płatnikiem B.

Przychód uzyskany w styczniu 2017 r. wyniósł:

  • z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A - 1200 zł,

  • z tytułu umowy zawartej z płatnikiem B - 900 zł.

Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w styczniu 2017 r. z obu tytułów. Nawet jeżeli łączny przychód wynosi więcej niż minimalne wynagrodzenie.

Przykład 2.

Osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. W umowie określono 2 stycznia 2017 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Następnie osoba ta zawarła kolejną umowę zlecenie z płatnikiem B. W umowie określono 3 stycznia 2017 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

Przychód uzyskany w styczniu 2017 r. wyniósł:

  • z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A - 2200 zł,

  • z tytułu umowy zawartej z płatnikiem B - 1500 zł.

Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w styczniu 2017 r. z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A. Umowa zawarta z płatnikiem B nie rodzi obowiązku tych ubezpieczeń, ponieważ podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A osiąga minimalne wynagrodzenie. Z każdej umowy obowiązkowa jest składka zdrowotna.

Przykład 3.

Osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. W umowie określono 2 stycznia 2017 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Następnie osoba ta zawarła umowę zlecenie z płatnikiem B. W umowie określono 9 stycznia 2017 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. 16 stycznia 2017 r. osoba ta zawarła kolejną umowę zlecenie z płatnikiem C.

Przychód uzyskany w styczniu 2017 r. wyniósł:

  • z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A - 1000 zł,

  • z tytułu umowy zawartej z płatnikiem B - 1500 zł,

  • z tytułu umowy zawartej z płatnikiem C - 1500 zł.

Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w styczniu 2017 r. z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A i z umowy zawartej płatnikiem B, ponieważ podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A nie osiąga minimalnego wynagrodzenia. Umowa zawarta z płatnikiem C nie rodzi obowiązku tych ubezpieczeń, ponieważ łączna podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A i umowy zawartej z płatnikiem B osiąga minimalne wynagrodzenie. Z każdej umowy obowiązkowa jest składka zdrowotna.

Uwaga!

Zawierając kolejną umowę zlecenie, gdzie z tytułu każdej z tych umów osiągane jest co najmniej minimalne wynagrodzenie, obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest z tytułu tej umowy, która została zawarta najwcześniej.

Poprzednio osoba pracująca na podstawie kilku umów zleceń obowiązkowo objęta była ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Mogła ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Z reguły więc zleceniobiorca wybierał umowę z najniższą podstawą wymiaru składek, płacąc niższe składki ZUS, by uniknąć kosztów.

Obecnie najwięcej problemów w rozliczaniu zleceń mają ci, którzy zatrudniają osoby wykonujące równocześnie umowę zlecenie w innej firmie. Od stycznia 2016 roku, jeżeli zleceniobiorca ma kilku płatników, co do zasady każdy z nich powinien odprowadzać składkę. Z obowiązkowego oskładkowania będzie zwolniony tylko ten zleceniobiorca, który przedstawi płatnikowi dokumenty, z których będzie wynikać, że nie musi opłacać składek z tego kontraktu. 

Kolejna umowa zlecenie a obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

W przeciwieństwie do składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku składki zdrowotnej konieczne jest jej opłacanie od każdej umowy zlecenia bez względu na kwotę wynagrodzenia. 

W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Uwaga!

Kiedy posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Z kolei gdy posiadamy obowiązkowe tylko ubezpieczenie zdrowotne, dobrowolne jest ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów