0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Slim VAT 2 pakiet uproszczeń podatkowych zmiany od 2021

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi aktualnie prace nad drugim pakietem uproszczeń podatkowych. Nowe rozwiązania mają być gotowe do przedstawienia na przełomie stycznia i lutego 2021 roku. Sprawdź, jakie zmiany spowoduje Slim VAT 2 pakiet uproszczeń podatkowych.

Slim VAT pakiet uproszczeń podatkowych – nowelizacja Slim VAT

Pierwszy pakiet uproszczeń, który został wprowadzony, obejmuje rozwiązania ułatwiające rozliczenie podatku. Celem wprowadzenia nowelizacji jest uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług, zw. Slim VAT (Simple Local and Modern VAT) oraz przedstawienie sposobów mających za zadanie dopracowanie i uszczegółowienie w odniesieniu do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT.

Wprowadzone zostały, również zmiany w schemacie zwrotu podatku podróżnego (TAX FREE). Zmiany uproszczenia rozliczania podatku VAT mają za zadanie wydłużyć terminy związane z wywozem towarów w celu zachowania stawki 0% VAT przy opodatkowaniu zaliczek od eksportowanych towarów, wydłużenia terminu rozliczania podatku naliczonego przez podatnika oraz stworzenie sposobności przeliczenia podstawy opodatkowania przychodu w walucie obcej w zgodzie z przepisami o podatku dochodowym.

Jak zapowiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski: „Drugi pakiet uproszczeń Slim VAT 2 jest obecnie w konsultacjach wewnętrznych i mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość zaprezentowania go najpóźniej na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku”.
Wzwiązku z powyższym można spodziewać się nowelizacji obecnych uproszczeń podatkowych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów