0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

E-Urząd Skarbowy – projekt wprowadzający

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów (MF) wraz z Krajową Administracją Skarbową (KAS) przygotowały projekt ustawy o zmianie ustaw, który ma pomóc w usprawnieniu załatwiania części spraw, którymi zajmuje się KAS. Powinien się do tego przyczynić E-Urząd Skarbowy – specjalnie do tego stworzony serwis teleinformatyczny. Docelowo ma umożliwić klientom KAS załatwianie spraw podatkowych bez wychodzenia z domu.

E-Urząd Skarbowy – jakie usługi?

Z serwisu E-Urząd Skarbowy będzie mogło korzystać pięć grup klientów, tj. podatnicy, płatnicy, notariusze, pełnomocnicy oraz komornicy sądowi. System umożliwi im załatwianie spraw podatkowych, w szczególności dotyczących VAT, PIT i CIT, a także ułatwi komunikację z organami KAS. Przy użyciu dostępnych narzędzi będzie można również wypełnić obowiązek podatkowy, m.in. zapłacić podatek.

Serwis E-Urząd Skarbowy jest realizowany w ramach projektu E-Urząd Skarbowy. Realizacja projektu rozpoczęła się w połowie 2019 roku, ma przebiegać etapowo i trwać do września 2022 roku. Projekt powinien przysłużyć się do rozbudowania katalogu e-usług KAS wykorzystujących zasoby informacyjne oraz kanały przekazu resortu finansów. Ideą e-Urzędu Skarbowego jest wzrost wsparcia informatycznego dla klientów KAS – automatyzacja załatwiania spraw podatkowych. Etapowo klientom będą dostarczane kolejne usługi. System będzie pozwalał osobom zalogowanym na dostęp do związanych z nimi informacji podatkowych, a także do tych odnoszących się do innych podatników, od których otrzymali upoważnienie. Serwis z założenia przyczyni się do ułatwienia pracy organom KAS, a przez to skróci czas załatwiania spraw podatkowych podatnikom KAS. Pozwoli na dwustronną komunikację, tzn. zarówno klientów z organami KAS, jak i organów KAS z klientami.

Do wprowadzenia nowych usług konieczne są zmiany w dotychczasowych ustawach, które określają załatwianie spraw przez organy KAS.

Zdefiniowanie w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej pojęcia „E-Urząd Skarbowy” pozwala na rozbudowanie katalogu usług oraz narzędzi informatycznych dla nowych grup klientów KAS. Unormowanie możliwości załatwiania spraw podatkowych pozostających we właściwości organów KAS przy zastosowaniu e-Urzędu Skarbowego umożliwia zautomatyzowanie następnych procesów bez wymogu wdrażania zmian w ustawach.

Sprawy, które będą mogły być załatwiane w serwisie E-Urząd Skarbowy, wskaże dokładnie minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia. Projekt ustawy o zmianie ustaw przyczyniających się do automatyzacji załatwiania spraw podatkowych związanych z KAS zostanie skierowany do dalszych prac.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów