0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w WIS od 2021 roku – na co muszą przygotować się podatnicy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

WIS (wiążąca informacja stawkowa) dotyczy prawidłowego stosowania przepisów w zakresie przyporządkowania stawki podatku VAT na dany towar lub usługę. WIS zawiera również podział przedmiotu według odpowiednich klasyfikacji – CN lub PKOB (klasyfikacja towarów) i PKWiU (klasyfikacja usług). Możliwość składania wniosków o wydanie decyzji WIS funkcjonuje od 1 listopada 2019 roku. Wiążąca Informacja Stawkowa ma postać decyzji administracyjnej, wydanej przez KAS – Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, na podstawie rozporządzenia wykonawczego. Sprawdź, jakie zmiany dotyczące WIS czekają podatników od 2021 roku!

Zmiany w WIS od 2021 roku

W rządowym projekcie na 2021 rok dotyczącym zmian ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewidziano również wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu WIS, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Co się zmieni?

  • W znowelizowanej ustawie o VAT dodany zostanie artykuł 42ca, według którego podatnik będzie mógł zostać pozbawiony ochrony wynikającej z posiadanej WIS w sytuacji, gdy organ podatkowy stwierdzi, że przedmiot ujęty w składanej przez niego WIS jest elementem transakcji, w której dokonano nadużycia prawa.
    Zmiana dotycząca artykułu 42ca będzie miała zastosowanie również do WIS wydanych przed nowelizacją ustawy, czyli tych, które wydane zostały od 1 listopada 2019 roku.
  • Od nowego roku podatnicy wnioskujący o WIS będą musieli złożyć oświadczenie o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”.

W przypadku pojawienia się okoliczności wymienionych w złożonym oświadczeniu WIS nie zostanie wydana.

  • Według art. 42h aktualnie obowiązującej ustawy o VAT:

„WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna”.

W znowelizowanej ustawie dołożony został artykuł 42ha, który zakłada, że decyzja WIS będzie ważna przez 5 lat od dnia jej wydania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów