0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu bez podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Leasing staje się coraz bardziej popularną formą użytkowania samochodów w działalności gospodarczej. Po zakończeniu leasingu wiele osób decyduje się na wykup takiego pojazdu od firmy leasingowej. Jednak nie do celów firmowych, a do prywatnego użytku. Problem pojawia się w sytuacji, gdy decydujemy się na sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu. Nasuwa się wówczas pytanie, czy taka sprzedaż powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej działalności?

Sprzedaż samochodu a podatek dochodowy

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które wcześniej zostały ujęte  w ewidencji środków trwałych firmy.

Ważne!

Przedsiębiorca powinien mieć na względzie, że nawet jeśli środek trwały zostanie wycofany z działalności i będzie przeznaczony na sprzedaż, podlega opodatkowaniu. Aby przychód ze sprzedaży takiego środka trwałego nie podlegał opodatkowaniu z tytułu prowadzonej działalności,  musi minąć co najmniej 6 lat, licząc od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu od chwili, w której został on wycofany z działalności.


Czy sprzedaż samochodu, który został wykupiony od firmy leasingowej, był wykorzystywany do celów prywatnych i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, należy opodatkować podatkiem dochodowym? Jak się okazuje, przez pewien okres sytuacja taka budziła wiele wątpliwości.

Sprzedaż samochodu po leasingu we wcześniejszych interpretacjach

Przez wiele lat samochód, który został wykupiony z leasingu firmowego na użytek prywatny, był traktowany jako składnik majątku firmowego. Uważano, że jeśli przez cały okres trwania umowy leasingowej wydatki na leasing były traktowane jako wydatki firmowe, również sprzedaż samochodu należy uznać za przychód firmy i zapłacić od niego podatek.

Przykładem na poparcie powyższego były wydawane interpretacje. Stanowisko takie zajął dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 10 stycznia 2013 roku, nr IPTPB1/415-603/12-4/AG. Stwierdził on w niej, że:

(...) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (a więc również ze sprzedaży używanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu), nawet jeżeli nie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a po zakończeniu leasingu zakupiony został przez wnioskodawcę na potrzeby prywatne, stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Tak samo twierdzi dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 6 listopada 2012 roku, nr ILPB1/415-803/12-4/AG.

Zgodnie z powyższym podejściem organów podatkowych sprzedaż samochodu używanego w firmie na podstawie umowy leasingu i wykupionego na cele prywatne należy traktować jako sprzedaż majątku firmy. W związku z tym, jeśli sprzedaż samochodu nastąpiła przed upływem 6 lat od wykupu, należało ją opodatkować zgodnie z formą, którą przedsiębiorca przyjął do celów prowadzenia działalności.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu według obecnych interpretacji

Obecnie zgodnie z najnowszymi interpretacjami samochód, który został wykupiony z leasingu na użytek prywatny, traktowany jest jako majątek prywatny podatnika. Korzystne dla podatników stanowisko zostało przedstawione w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. I SA/Po 574/13.

Ważne!

Wyrok WSA w Poznaniu potwierdza, że w przypadku, gdy samochód po wykupie z leasingu nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie był używany w firmie, przychód  jego sprzedaży nie będzie traktowany jako przychód z działalności gospodarczej.


W związku z powyższym, jeśli sprzedaż takiego samochodu nastąpiła po upływie 6 miesięcy od jego wykupu, podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.

Sprzedaż samochodu bez podatku VAT

Sprzedaż samochodu wykupionego wcześniej z leasingu na cele prywatne nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ prywatny wykup auta powoduje, że nie wchodzi ono do majątku przedsiębiorstwa podatnika (nie przysługuje prawo do odliczenia VAT), jego późniejsza sprzedaż nie podlega więc opodatkowaniu VAT.

Podatnik powinien jednak mieć na względzie, że jeżeli dokona sprzedaży jako osoba fizyczna, czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji dokumentem potwierdzającym transakcje jest umowa sprzedaży. Należy również pamiętać, że do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązany jest nabywca samochodu.

Podatnik, dokonując sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne, ma dużą szansę na to, że przy jego sprzedaży nie zapłaci ani podatku dochodowego, ani podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów