0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu a podatek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy potrzebują w prowadzonej działalności samochodu, bardzo często decydują się na leasing operacyjny. Jest to jedna z najpopularniejszych form finansowania zakupu sprzętu firmowego, która dodatkowo umożliwia wykup pojazdu po dużo niższej cenie niż ceny rynkowe. Wykupu można dokonać jako firma lub jako osoba prywatna. Problem pojawia się w sytuacji, gdy decydujemy się na sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i tu pojawia się pytanie, czy konieczne jest opodatkowanie tej transakcji podatkiem dochodowym albo podatkiem VAT.

Podatek dochodowy a sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Za przychód z działalności gospodarczej uznaje się przychody z odpłatnego zbycia  środków trwałych, które wykorzystywane były w związku z prowadzoną działalnością  gospodarczą.

W przypadku sprzedaży po leasingowego pojazdu należy wyróżnić  dwie sytuacje. Pierwszą z nich jest wykup samochodu na firmę, wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i wykorzystywanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedaż takiego pojazdu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Kolejną możliwą sytuacją jest wykup pojazdu z przeznaczeniem na cele prywatne, tzn. pojazd został wykupiony na osobę prywatną, nie został zaliczony do ewidencji środków trwałych i nie był wykorzystywany na cele firmowe. W takim wypadku sprzedaż pojazdu jako osoba prywatna nie generuje obowiązku zapłaty podatku dochodowego, o ile podmiot był właścicielem pojazdu minimum pół roku.

Sprzedaż poleasingowego pojazdu w interpretacjach - obowiązek opodatkowania

Przez długi czas sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu przeznaczony na użytek prywatny traktowany był jak składnik majątku firmowego. Związane to było z faktem, że wydatki w okresie leasingowym zaliczane były do kosztów firmowych, w związku z czym sprzedaż samochodu również powinna zostać zaliczona do przychodów z działalności. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygnaturze IPTPB1/415-603/12-4/AG, gdzie czytamy: (...) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (a więc również ze sprzedaży używanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu), nawet jeżeli nie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a po zakończeniu leasingu zakupiony został przez Wnioskodawcę na potrzeby prywatne, stanowią przychód z działalności gospodarcze.

Potwierdzenie tego stanowiska można również znaleźć w interpretacji o sygnaturze ILPB1/415-803/12-4/AG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdzie czytamy: (…) sprzedaż samochodu w przeciągu 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód osobowy został wykupiony, generować będzie przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sprzedaż poleasingowego pojazdu w interpretacjach - brak obowiązku opodatkowania

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami samochód wykupiony z leasingu, który został przekazany na cele prywatne, stanowi majątek prywatny podatnika. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 11 grudnia 2013 roku o sygnaturze I SA/Po 574/13: (...) przychód z odpłatnego zbycia składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej (również w ramach umowy leasingu), stanowi przychód z działalności gospodarczej, nawet jeśli ten składnik nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jest niezgodne z literalnym brzmieniem art. 14 ust. 2 pkt 1 updof.

Oznacza to, że w sytuacji kiedy wykupiony z leasingu pojazd nie został wprowadzony do majątku firmy i po wykupie nie był już użytkowany na cele firmowe, to przychód z jego sprzedaży nie jest zaliczany do przychodów z działalności.  

Sprzedaż samochodu a podatek VAT

Sprzedaż poleasingowego pojazdu może również generować obowiązek po stronie podatku VAT. W sytuacji gdy samochód zostanie wykupiony w ramach działalności, jego późniejsza sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Do opodatkowania należy zastosować stawkę 23%, niezależnie od okresu w jakim sprzedaż nastąpi.

Samochód wykupiony z leasingu przez osobę prywatną nie będzie generował obowiązku opodatkowania jego sprzedaży podatkiem VAT. Należy jednak pamiętać, że jego dalsza sprzedaż przez osobę fizyczną podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zobowiązanym do zapłaty PCC jest nabywca samochodu. Dokumentem potwierdzającym przebieg takiej transakcji jest umowa kupna-sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów