0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż środków trwałych a kasa fiskalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Celem zmian jest wprowadzenie kas rejestrujących praktycznie w każdej dziedzinie życia, w której występują transakcje pomiędzy firmami a osobami prywatnymi. Jak w związku ze zmianami powinna być ewidencjonowana sprzedaż środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? Wyjaśniamy poniżej.

Sprzedaż środków trwałych a kasa fiskalna do końca 2014 roku

Do końca 2014 roku podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych ze względu na limit obrotów (20.000 zł), byli zobligowani do instalacji kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu. Nawet wówczas, gdy przedmiotem sprzedaży (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) był firmowy środek trwały lub wartość niematerialna i prawna.

W tym przypadku nie miał znaczenia fakt, że jest to czynność jednorazowa oraz okazjonalna.

Powyższe stanowisko było niejednokrotnie potwierdzane w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Do Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zostało skierowane pytanie podatniczki:

“(...)Czy (...) sprzedaż osobom fizycznym środka trwałego w postaci samochodu powinna być wliczona do sumy obrotów uzyskiwanych w ramach medycznej działalności gospodarczej, które powodują obowiązek instalacji kasy fiskalnej (...)?”

Na co odpowiedziano:

“(...) każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż (w danym roku) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

(...) wskazać należy, iż z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni osiągnęła z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych w dniu 15 maja 2013 r. obrót przekraczający 20.000 zł, to w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Oznacza to, iż Zainteresowana będzie zobowiązana po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczyła obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług medycznych oraz każdej innej sprzedaży (pod warunkiem, że będą to czynności, których dostawa nie będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia) na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. (...)” (interpretacja indywidualna z dnia 13 sierpnia 2013 r., ILPP2/443-495/13-2/JK).

Sprzedaż środków trwałych a kasa fiskalna w 2017 roku

W załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych występuje niezwykle istotna pozycja - numer 50. Zgodnie z jej treścią, zwolnieniu z ewidencji na kasie fiskalnej podlega dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Przy czym transakcja ta musi zostać udokumentowana fakturą.

Modyfikacje przepisów w zakresie zwolnienia z kas są dobrą wiadomością dla przedsiębiorców korzystających z podmiotowego zwolnienia z kas fiskalnych. Prawidłowo udokumentowana sprzedaż firmowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie będzie miała wpływu na limit zwolnienia z kasy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów