Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego

Chciałabym sprzedać maszynę, która jest środkiem trwałym w mojej firmie. Jest jednak jeden kłopot - była ona dość droga, wobec czego nie została jeszcze zamortyzowana. Czy mogę ją zatem sprzedać, a jeśli tak, to co z pozostałymi odpisami amortyzacyjnymi?

Monika, Łódź

 

Sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego jest możliwa. W takim przypadku pozostałe odpisy amortyzacyjne, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło zbycie, powinny zostać ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w jednej kwocie - jako umorzenie. Wartość umorzenia należy zaksięgować w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.