0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wielkość tekstu:

Bezrobocie wśród absolwentów studiów to poważny problem. Aby wesprzeć młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zawiązało współpracę z BGK, tworząc rządowy program, dzięki któremu wiele osób może otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci preferencyjnych pożyczek.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - dla kogo?

Program nosi nazwę “Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” i skierowany jest dla chcących założyć własną firmę:

  • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
  • bezrobotnych,
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych.

W pierwszym etapie programu dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskać mogli jedynie mieszkańcy województw: mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, a od początku roku dotacje dla firm przyznawane są już na terenie całego kraju.

Wsparcie na starcie oferuje także preferencyjne pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej (także tej skierowanej przez PUP). Istnieje tu pewien warunek - rzeczone stanowisko musi powstać w firmie, która wcześniej dostała dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu. Jest to więc pewnego rodzaju bonusowa pomoc od rządu.

Dotacje dla firm - jakie warunki?

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej od rządu jest udzielane w formie pożyczki z bardzo niskim oprocentowaniem - 0,69% rocznie. Warunki wsparcia zdecydowanie różnią się od standardowych rynkowych rozwiązań, dlatego mamy tu do czynienia z tzw. pomocą de minimis.

Pożyczkę należy spłacić w czasie 84 miesięcy (7 lat). Przedsiębiorca może starać się o uzyskanie karencji w spłacie na okres jednego roku. Program Wsparcie na starcie zakłada, że maksymalna kwota wsparcia to 70.000 zł - dofinansowanie dla firm jest wypłacane, gdy działalność zostanie już zarejestrowana.

Dotacje dla firm w formie pożyczki na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej wynoszą jednorazowo max. 20.000 zł i przyznaje się nie wcześniej niż po pierwszym roku prowadzenia przedsiębiorstwa. Zatrudnienie bezrobotnego skierowanego przez PUP wiąże się z dużą korzyścią - młody właściciel firmy może wówczas wystąpić o umorzenie pozostałej części pożyczki. Warunkami są regularnie spłacane raty pożyczki oraz istnienie utworzonego miejsca pracy przez minimum rok.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Rządowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedsiębiorca może uzyskać, jeśli wystawi weksel własny i uzyska poręczenie dwóch osób fizycznych. Niektóre przypadki mogą wymagać ustanowienia dodatkowej formy zabezpieczenia. Kolejne warunki to złożenie wniosku z dołączonym ogólnym biznesplanem dla firmy.

Dofinansowanie dla firm - umowa ministerstwa i BGK

Program Wsparcie na starcie powstał na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach pierwszego etapu wydano 21,5 mln złotych. Zarządcą programu jest BGK, który wyznacza pośredników finansowych udzielających pożyczek - chodzi tu o banki komercyjne i fundusze pożyczkowe. Rolą pośredników jest docieranie do studentów i absolwentów, którym potrzebne jest dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do ich zadań należy też obsługa pożyczek, monitoring spłat i windykacja nieuregulowanych należności. Bank Gospodarstwa Krajowego nadzoruje pośredników, analizuje wykonywanie operacji w ramach programu, odpowiada za sprawozdawczość i umarza pożyczki przy spełnieniu określonych warunków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów