Poradnik Przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny - osoba współpracująca

Zamierzam zgłosić mojego męża do ZUS jako osobę współpracującą bezumownie, wcześniej jednak zgłosiłam go do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny ponieważ nigdzie nie pracował. Czy teraz muszę wyrejestrować mojego męża z ubezpieczenia zdrowotnego i zarejestrować ponownie jako osobę współpracującą?

                                                                                                                            Ewa, Tarnów

 

Tak. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest możliwe w sytuacji, gdy dana osoba nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia. Pomoc przy prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (w tym zdrowotnego). Jeżeli mąż był zgłoszony wcześniej jako członek rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, należy go wyrejestrować na druku ZUS ZCNA.

W przypadku, gdy zgłasza Pani męża, jako osobę współpracującą bezumownie, podleganie składkom społecznym ustala się na takich samych zasadach jak ubezpieczenie przedsiębiorcy. Czyli osoba współpracująca obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a dobrowolnie może wybrać ubezpieczenie chorobowe. Zgłoszenia takiej osoby dokonuje Pani na druku ZUS ZUA z kodem 05 11 x x, które należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń.