Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat osoba współpracująca

Podróż służbowa osoby współpracującej - jak rozliczyć?

Podróż służbowa osoby współpracującej - jak rozliczyć? Delegacje może odbyć każda osoba zatrudniona w firmie. Dotyczy to również przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących. Czy podróż służbowa osoby współpracującej może być zaliczona do kosztów? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Osoba współpracująca - kim jest i jak ją rozliczać?

Osoba współpracująca - jak rozliczyć? Potrzebujesz pomocy przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej? Korzystasz ze wsparcia rodziny? Czy wiesz, kim jest osoba współpracująca w świetle obowiązujących przepisów? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak należy ją rozliczać! czytaj dalej

Rozdzielność majątkowa a osoba współpracująca w działalności gospodarczej

Rozdzielność majątkowa a osoba współpracująca w działalności gospodarczej Z różnych powodów małżonkowie decydują się na rozdzielność majątkową. Jednak mimo to małżonek prowadzący działalność gospodarcza decyduje się na pomoc drugiego małżonka stanowić go osobą współpracującą. Jak rozdzielność majątkowa wpływa na rozliczenia? czytaj dalej

Nieodpłatna umowa zlecenia - czy podlega oskładkowaniu w ZUS?

Nieodpłatna umowa zlecenia - czy podlega oskładkowaniu w ZUS? Nieodpłatna umowa zlecenia regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego. Czy zleceniobiorca w takim przypadku podlega ubezpieczeniom w ZUS? Co w momencie, kiedy umowa ta podpisana jest z członkiem rodziny? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi! czytaj dalej

Osoba współpracująca a składki ZUS – jak korzystniej zatrudnić małżonka?

Osoba współpracująca a składki ZUS – jak korzystniej zatrudnić małżonka? Członkowie rodzin mogą pomagać w prowadzeniu dzałalności gospodarczej. Osoba współpracująca może świadczyć pomoc w prowadzeniu działalności na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Która z tych form jest korzystniejsza dla przedsiębiorcy? czytaj dalej

Małżonek jako pełnomocnik w działalności a składki ZUS

Małżonek jako pełnomocnik w działalności a składki ZUS Przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności może pomagać małżonek lub inni członkowie rodziny. Jednak małżonek jako pełnomocnik w działalności wiąże się z objęciem ubezpieczeniami ZUS. Przeczytaj jak rozliczać osobę współpracującą w firmie! czytaj dalej
2021-01-13

Prawo pracy

Zatrudnienie członka rodziny wspólnika w spółce

zatrudnienie członka rodziny wspólnika w spółce Nie ma przepisów prawa, które zabraniałyby zatrudnić członka rodziny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, na jakich zasadach powinno przebiegać zatrudnienie członka rodziny wspólnika w spółce! czytaj dalej

Składki ZUS osoby współpracującej a odliczenie od dochodu

Składki ZUS osoby współpracującej - czy można je odliczyć? Opłacone za przedsiębiorcę składki ZUS społeczne obniżają dochód a opłacone składki zdrowotne w określonej prawnie części obniżają podatek. A czy składki ZUS osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności pomniejszą podatek dochodowy? Sprawdź! czytaj dalej

Zatrudnienie małżonka na podstawie umowy o pracę

Zatrudnienie małżonka na umowę o pracę - wszystko, co warto wiedzieć Zatrudnienie małżonka na gruncie przepisów prawa różni się nieco od zatrudnienia zwykłego pracownika. Małżonek pozostający z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym jest traktowany przez ZUS jako osoba współpracująca. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Ślub z pracownikiem – ile wynoszą składki ZUS za osobę współpracującą?

Ślub z pracownikiem a składki ZUS za osobę współpracującą W jaki sposób należy rozliczać składki ZUS za osobę współpracującą? Odpowiada nasz ekspert. czytaj dalej

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny - osoba współpracująca

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny - osoba współpracująca Dowiedz się, jak powinna zostać zgłoszona do ZUS osoba współpracująca, jeżeli wcześniej zgłoszono ją do ZUS jako członka rodziny! czytaj dalej

Zatrudnienie żony w firmie – kim jest osoba współpracująca?

Zatrudnienie żony w firmie - osoba współpracująca Czy możliwe jest zatrudnienie żony w firmie na podstawie umowy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się kim jest osoba współpracująca! czytaj dalej

Osoba współpracująca w działalności bez rejestracji

Osoba współpracująca a działalność nieewidencjonowana Za osobę współpracującą uważa się najbliższych członków rodziny, jeśli przebywają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym. A jak jest rozumiana osoba współpracująca w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej? O tym w naszym artykule. czytaj dalej

Zwolnienie chorobowe osoby współpracującej

Zwolnienie chorobowe osoby współpracującej Członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą działalność należy zgłosić do ZUS jako osobę współpracującą. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak rozliczyć zwolnienie chorobowe osoby współpracującej i składki ZUS. czytaj dalej

Kim jest osoba współpracująca w firmie i jak ją rozliczyć?

Kim jest osoba współpracująca w firmie i jak ją rozliczyć? Prowadząc własną firmę przedsiębiorcy bardzo często korzystają z pomocy rodziny. Członek rodziny pomagający w firmie to osoba współpracująca, którą należy odpowiednio rozliczyć. Z jakimi konsekwencjami się to wiąże na gruncie ZUS i PIT? Dowiedz się! czytaj dalej
2016-10-05

Prawo pracy

Zatrudnianie rodziny a składki ZUS

zatrudnianie rodziny Zatrudniasz lub zamierzasz zatrudnić w swojej firmie członka rodziny? Jest to bradzo powszechne zjawisko. Sprawdź, jak w takiej sytuacji należy rozliczać składki ZUS! czytaj dalej

Zatrudnienie małżonka w firmie a koszty

Zatrudnienie małżonka w firmie a koszty Przepisy nie zabraniają zatrudniania małżonków w firmie. Należy jednak w takiej sytuacji zwrócić uwagę na sposób rozliczania małżonka. Sprawdź, jakie konsekwencje na gruncie podatkowym generuje zatrudnienie małżonka w firmie! Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Firma rodzinna - przychody i koszty w rodzinnej firmie

Przychody i koszty w rodzinnej firmie - jak rozliczać? Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z podnoszeniem kosztów oraz osiąganiem przychodów. Firmy rodzinne jednak podlegają specyficznym rozliczeniom. Sprawdź, jak traktować przychody i koszty w rodzinnej firmie i jak je rozliczać! czytaj dalej

Osoba współpracująca a ubezpieczenie chorobowe

Czy nieterminowa opłata składek ZUS za osobę współpracującą wiąże się z ustaniem ubezpieczenia chorobowego? czytaj dalej

Osoba współpracująca - obowiązki przedsiębiorcy

Jakie składki ZUS należy odprowadzić jeśli w firmie jest osoba współpracująca prowadząca własną działalność gospodarczą? czytaj dalej