0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa użyczenia - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawierając umowę użyczenia, użyczający pozwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowę tę różni od umowy najmu czy dzierżawy jej bezpłatny charakter. Przepisy dotyczące tej procedury określa kodeks cywilny w art. 710 -719.

Umowa użyczenia - strony

W każdej umowie bardzo ważne jest, aby spisując ją wskazać strony, które ją zwierają. Dlatego też w umowie użyczenia powinny się znaleźć:

  • nazwy stron,

  • ich adres,

  • numer dowodu osobistego (w przypadku osób fizycznych),

  • numer NIP (w przypadku firm),

  • numer wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów