0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wpłata podatku na niewłaściwe konto - skutki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy regulujący swoje zobowiązania podatkowe zobowiązani są do ich zapłaty na właściwy rachunek bankowy. Czasem jednak zdarza się, że omyłkowo zostanie dokona wpłata podatku na niewłaściwe konto. Co wówczas stanie się z dokonaną wpłatą? Czy należy zawiadomić urząd o pomyłce? Dowiedźmy się.

Wpłata podatku - na jakie konto?

Podatnik dokonując płatności za zobowiązania podatkowe, co do zasady powinien dokładnie sprawdzić numer rachunku, aby mieć pewność, że konto bankowe na jakie chce zrealizować wpłatę, jest właściwym numerem rachunku bankowego fiskusa. A także czy to konto jest przeznaczone do obsługi danego rodzaju podatku. Z założenia wpłata za zobowiązania podatkowe powinna trafić na właściwe konto bankowe urzędu skarbowego na poczet właściwego zobowiązania podatkowego.

Numery kont bankowych właściwych dla danego zobowiązania można znaleźć na stronie internetowej danego urzędu skarbowego.

Ważne!

Dokonując wpłaty za zobowiązanie podatkowe, należy podać:

 • właściwy numer konta bankowego urzędu skarbowego,

 • dane podatnika - imię, nazwisko, adres, identyfikator podatkowy,

 • kwotę wpłacanego podatku,

 • okres rozliczeniowy,

 • symbol formularza zeznania.

Wpłata podatku na niewłaściwe konto - skutki

W przypadku, gdy jednak podatnik pomyli się, uniemożliwi to prawidłowe zaksięgowanie wpłaty. Pomyłka może polegać na:

 • wpłacie podatku na niewłaściwe konto bankowe danego urzędu,

 • wpłacie podatku na niewłaściwe konto bankowe do innego urzędu skarbowego.

W pierwszej sytuacji, gdy wpłata podatku trafi na niewłaściwe konto danego urzędu, zostanie zakwalifikowana jako wpływ do wyjaśnienia. Wówczas u podatnika powstanie nadpłata w jednym zobowiązaniu, a zaległość podatkowa w zobowiązaniu, za który była zrobiona wpłata.

W drugiej sytuacji, gdy wpłata trafi do niewłaściwego urzędu skarbowego, również zostanie zakwalifikowana jako wpływ do wyjaśnienia. Natomiast u podatnika powstanie tylko zaległość podatkowa.

W wyniku pomyłki, gdy podatek zostanie wpłacony na niewłaściwe konto, to sam podatnik ponosi tego pełne konsekwencje. Może to być m.in. uiszczenie należnych odsetek.

Wpłata podatku na niewłaściwe konto - co należy zrobić

Jeśli już dojdzie do wpłaty podatku na niewłaściwe konto i podatnik sam zorientuje się o zaistnieniu tej pomyłki, ma do wyboru:

 • napisanie pisma o przeksięgowanie błędnej wpłaty na właściwe konto dla danego zobowiązania podatkowego,

 • może również ponownie dokonać właściwego przelewu na konto urzędu, a błędną wpłatę zaliczyć na poczet przyszłych zobowiązań, ale w tym wypadku również należy napisać pismo o to zaliczenie.

W przypadku, gdy wpłata podatku trafi na konto innego urzędu, wówczas również należy napisać wniosek z informacją, na jakie konto trafiła wpłata oraz prośbę o przekazanie jej urzędowi miejscowo właściwemu. Należy także zawiadomić urząd właściwy miejscowo o mylnie dokonanej wpłacie.

Nie ma urzędowego wzoru pisma dotyczącego przeksięgowania wpłaty. Jednak należy pamiętać, co powinien zawierać taki wniosek:

 • wskazanie organu podatkowego,

 • dane podatnika (imię, nazwisko, adres, identyfikator podatkowy),

 • opis sprawy - wskazanie numeru rachunku na jaki została zrobiona wpłata, kwota wpłaty, rodzaj zobowiązania na jaki mają zostać przeksięgowane środki pieniężne.

W przypadku, gdy podatnik nie zorientuje się, że wpłata została błędnie wykonana urzędnicy powinni się z nim skontaktować - telefonicznie lub w formie pisemnej. Celem kontaktu będzie wyjaśnienie wątpliwości co do wpłaty i rodzaju podatku.

Po wyjaśnieniu sprawy wpłata podatku na niewłaściwe konto zostanie skierowana na właściwy rachunek bankowy. O przeksięgowaniu wpłaty podatnik zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów