0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wprowadzenie dodatkowych dni na opiekę przy większej liczbie dzieci

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Naczelna Rada Adwokacka (NRA) skierowała do Rzecznika Praw Dziecka wniosek o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę art. 188 Kodeksu pracy. Chodzi o zwiększenie liczby dni na opiekę przy większej liczbie dzieci.

Aktualne przepisy związane z opieką nad dzieckiem

Obecnie przepisy Kodeksu pracy przewidują dwa dni wolne w roku (16 godzin) na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez niego 14. roku życia. Z pozoru może się to wydawać wystarczające, jednak w przypadku rodzin wielodzietnych sytuacja ta staje się problematyczna, ponieważ wymiar tego uprawnienia nie jest zależny od liczby posiadanego potomstwa. Oznacza to, że przy więcej niż dwójce dzieci, rodzic nie ma możliwości skorzystać nawet z jednego dnia na opiekę nad każdym z nich.

Propozycja zwiększenia dni na opiekę przy większej liczbie dzieci

Autorzy wniosku twierdzą, że obecne przepisy dyskryminują rodziny wielodzietne, co narusza art. 32 Konstytucji RP. Podkreślają, że nierówne traktowanie w kwestii dni wolnych na opiekę nad dzieckiem nie jest ani prawnie uzasadnione, ani nie ma związku z istotnymi wartościami konstytucyjnymi.

NRA argumentuje również, że w innych regulacjach Kodeksu pracy dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem (np. urlop macierzyński) długość urlopu stopniowo wzrasta wraz z liczbą dzieci – aż do piątego dziecka (w przypadku jednego porodu/przysposobienia).

W związku z tym postulują o dwa dni opieki albo co najmniej jeden na każde dziecko.

„Nasza propozycja nie zrujnuje budżetu ani firm, ani przedsiębiorstw państwowych, ani administracji publicznej. A pokaże, że dla państwa każde dziecko się liczy” – podkreśla Bartosz Grohman.

Wniosek ten wydaje się jak najbardziej zasadny, gdyż aktualnie rodziny wielodzietne mogą się czuć pokrzywdzone. Zmiana byłaby spójna również z innymi przepisami Kodeksu pracy, w których zawsze wymiar urlopu zwiększa się proporcjonalnie do liczby posiadanego potomstwa. 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów