0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy przysługują dni wolne na opiekę nad dzieckiem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownicy, którzy wychowują dziecko w wieku do 14 lat, mają zagwarantowane przez Kodeks pracy prawo do uzyskania dwóch dodatkowych wolnych dni w roku niezależnie od indywidualnego wymiaru urlopu. Jedynym warunkiem jest złożenie oświadczenia o zamiarze korzystania z dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy, bez konieczności uzasadniania wniosku. Przeczytaj jak można wykorzystać dni wolne na opiekę nad dzieckiem.

Prawo pracownika do dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy

Prawo to zagwarantowane jest ustawowo i pracodawca nie może pozbawić tego przywileju pracownika na przykład na podstawie przepisów zakładowych. Podstawą do udzielenia takiego zwolnienia jest oświadczenie rodzica o zamiarze korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i przysługuje każdemu pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat - niezależnie od tego, czy jest jego rodzicem lub opiekunem prawnym i również bez względu na rodzaj umowy o pracę albo wymiar czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik.

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem przysługują zarówno matce dziecka, jak i ojcu, jednak w przypadku gdy oboje są zatrudnieni, tylko jedno z nich może skorzystać z płatnego zwolnienia od pracy. Możliwe jest podzielenie pomiędzy rodziców wymiaru przysługującego zwolnienia, gdzie każdemu będzie przyznane po jednym dniu opieki. Jednak należy pamiętać, by przypadały w innych terminach. Dni wolne na opiekę nad dzieckiem przysługują również, gdy tylko jeden z rodziców lub opiekunów jest zatrudniony.

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem a liczba dzieci

Dwa dni płatnego zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat gwarantuje Kodeks pracy. Jednak liczba dni wolnych od pracy nie zwiększa się w przypadku, gdy pracownik wychowuje więcej niż jedno dziecko.

W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego w razie niewykorzystania w danym roku dwóch dni zwolnienia dla osób wychowujących dziecko do 14 lat, nie przechodzą one na następny rok jako urlop zaległy, zatem należy wykorzystać je do końca roku.

W przypadku gdy pracownik nie wykorzysta zwolnienia w danym roku kalendarzowym, uprawnienie to przepada i nie można go przenieść na następny rok. Pracownik nie będzie miał prawa do dni wolnych wraz z ukończeniem przez dziecko wieku 14 lat. W przypadku zatrudnienia w różnych miejscach pracownik w każdym zakładzie pracy nabywa odrębne prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem.

Termin wykorzystania wolnego

Przepisy prawa pracy nie precyzują dokładnie, czy pracownik musi wykorzystać dwa dni wolnego od razu, czy wybierać pojedyncze dni. Zatrudniony może korzystać ze zwolnienia od pracy w zależności od swoich potrzeb. Jednak w celu uzyskania wolnego powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Pracodawca powinien udzielić dzień wolny we wnioskowanym przez pracownika terminie, chyba że nieobecność pracownika może znacznie zakłócić organizację pracy w zakładzie pracy. Pracownik nie musi uzasadniać swojego wniosku o udzielenie zwolnienia, ale nie oznacza to, że może nie przyjść do pracy bez wcześniejszej zgody pracodawcy.

Pracownik może skorzystać z dwóch dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat i warto podkreślić, że dziecko pracownika nie musi być chore, aby rodzic czy opiekun dziecka mógł otrzymać dwa dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym

Przepisy umożliwiają rodzicom korzystanie z dni wolnych na opiekę na dziecko wymiarze godzinowym. To bardzo elastyczne rozwiązanie dla rodziców łączących pracę zawodową z wychowywaniem dziecka. Wymiar godzinowy jest proporcjonalny do wymiary etatu, przy założeniu, że przy zatrudnieniu za cały etat pracownik-rodzic ma do wyboru 2 dni lub 16 godzin. Wymiar godzin na część etatu:

  • ¾ x 16 godzin = 12 godzin
  • ½ x 16 godzin = 8 godzin
  • ⅓ x 16 godzin = 6 godzin
  • ¼ x 16godzin = 4 godzin

Podczas składania pierwszego w roku wniosku o dni wolne na opiekę nad dzieckiem, pracownik musi określić, czy będzie korzystał z tego wolnego w wymiarze dni, czy godzin. W trakcie roku nie można zmienić swojego wyboru, przy czym jeśli wybierze wymiar godzinowy, nie ma przeciwwskazań, aby jednorazowo wykorzystać 8 godzin (de facto cały dzień pracy). Ponadto nie zostało określone w ilu częściach można wykorzystać czas opieki na dziecko, w związku z czym można założyć, że pracownik będzie wykorzystywał go nawet 16 razy po 1 godzinie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów