0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit zwolnienia PIT na świadczenia z ZFŚS wyniesie już tylko 1000 zł

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z pandemią koronawirusa ustawodawca wprowadził wyższe limity zwolnień z podatku dochodowego od niektórych świadczeń. Miało to złagodzić negatywne skutki pandemii dla pracowników. Jednak od 16 maja 2022 roku stan epidemii w Polsce został zniesiony i zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. W związku z tym od 1 stycznia 2024 roku limit zwolnienia PIT na świadczenia z ZFŚS zostanie obniżony. Dowiedz się więcej!

Zwolnienie z podatku ZFŚS – kogo dotyczy?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to środki finansowe, które pracodawca przeznacza na wsparcie socjalne pracowników. Mogą być one wykorzystane na różne cele, np. dofinansowanie wypoczynku, opieki nad dziećmi czy też zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Zwolnienie z podatku ZFŚS oznacza, że świadczenia wypłacane z tego funduszu nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to dotyczy wszystkich pracowników, którzy otrzymują świadczenia z ZFŚS, niezależnie od formy zatrudnienia.

2000 zł zwolnienia z PIT tylko do końca 2023 roku 

W związku z epidemią COVID-19 od 2020 roku obowiązywał wyższy limit zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dla świadczeń finansowanych z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Zwolnienie to obejmuje świadczenia rzeczowe lub pieniężne związane z finansowaniem działalności socjalnej.

Limit zwolnienia z PIT wynosił 2000 zł i obowiązywał do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii. Stan epidemii został odwołany w 2022 roku, dlatego zwolnienie z PIT do poziomu 2000 zł obowiązuje do końca 2023 roku.

Limit zwolnienia PIT na świadczenia z ZFŚS od 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku limit zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla świadczeń pracowniczych będzie wynosił 1000 zł. Jest to powrót do stanu sprzed pandemii, kiedy limit ten wynosił również 1000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów