0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany dla bezrobotnych – co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd rozważa zmiany w systemie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych. W przeszłości dążono już do wprowadzenia zmian prawnych, które miałyby oddzielić status osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego. Czy obecnie ten zamysł będzie kontynuowany? Wyjaśniamy w tym artykule.

Zmiany dla bezrobotnych – co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Poprzedni rząd stworzył projekt przepisów który zakładał oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Oznaczało by to, że jeśli osoba nie będzie miała żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, to będzie mogła zgłosić się do niego samodzielnie. 

Rozwiązanie to miało na celu umożliwienie uzyskania uprawnień do świadczeń zdrowotnych przez osoby nieaktywne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy. 

Ten projekt nie wszedł jednak w życie. Istnieje również prawdopodobieństwo, że obecny rząd pominie tę kwestię w swoich planowanych reformach rynku pracy.

Oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego

Planowana reforma rynku pracy budzi wiele kontrowersji. Jednym z kluczowych punktów dyskusji jest kwestia ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych.

Opublikowane założenia do projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia nie przewidują na ten moment oddzielenia ubezpieczenia zdrowotnego od statusu osoby bezrobotnej.

Mimo to, eksperci podkreślają, że jest to ważna i potrzebna zmiana. W rzeczywistości wiele osób zarejestrowanych jako bezrobotne nie zamierza podjąć pracy. Jedynym powodem ich rejestracji w urzędzie pracy jest chęć uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Oddzielenie ubezpieczenia od statusu bezrobotnego pomogłoby wyeliminować takie sytuacje. Osoby nie szukające aktywnie pracy nie miałyby dostępu do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ostateczna decyzja co do przyszłości ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych nie została jeszcze podjęta.

Aktywizacja biernych zawodowo: wyzwania i szanse

Poza wspomnianymi aspektami rząd planuje poszerzyć zadania urzędów pracy o działania mające na celu aktywizację osób biernych zawodowo. To z pewnością krok w dobrym kierunku, jednak eksperci zwracają uwagę na szereg wyzwań, jakie wiążą się z tym przedsięwzięciem.

Szczególnie krytycznie oceniają oni założenie poszerzenia zadań urzędów pracy o działania wobec osób biernych zawodowo.

Eksperci przyznają, że sama idea aktywizacji osób biernych zawodowo jest słuszna. Jednakże, w kontekście braków kadrowych w polskiej gospodarce i niekorzystnych trendów demograficznych, istotne jest wypracowanie konkretnych rozwiązań. Wiele z tych kwestii wykracza bowiem poza kompetencje urzędów pracy. Dlatego, w działania aktywizujące osoby bierne zawodowo powinny zostać włączone również inne podmioty: psycholodzy, psychiatrzy, edukatorzy, pracownicy socjalni, specjaliści od terapii uzależnień i inne.

Podsumowując, urzędnicy krytykują brak konkretów w rządowych założeniach do reformy rynku pracy. Wskazują, że pomoc osobom biernym zawodowo wymaga kompleksowego podejścia i zaangażowania wielu różnych instytucji i specjalistów.

Warto śledzić dalszy rozwój tej sprawy, aby zobaczyć, jak ostatecznie zostaną ukształtowane rozwiązania dotyczące osób biernych zawodowo w zreformowanym systemie rynku pracy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów