0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany dla bezrobotnych – Fundusz Pracy wzrośnie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy projekt ustawy o aktywizacji zawodowej wprowadza wiele zmian w ubezpieczeniach. Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, dotychczasowy system funkcjonowania urzędów pracy i aktywizacji nie odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy. To spowodowało wprowadzenie jednej z głównych zmian, która będzie dotyczyła przyznawania zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na Fundusz Pracy. Wyjaśniamy szczegóły!

Zasiłek dla bezrobotnych 

Obecnie, aby bezrobotny dostał zasiłek, musiał wcześniej zarabiać przynajmniej minimalną krajową, od tej kwoty jest bowiem płacony Fundusz Pracy. Po zmianach będzie to już tylko połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego również będzie istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. 

W projekcie ustawy pozostawiono bez zmian warunki konieczne do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w szczególności okresy aktywności zawodowej uprawniające do uzyskania prawa do zasiłku. Również okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. podstawowy 180 dni i wydłużony 365 dni, pozostały bez zmian.

Przedsiębiorcy zapłacą więcej za Fundusz Pracy!

Jeśli ustawa wejdzie w życie, pracodawcy będą płacić więcej. Do tej pory bowiem przedsiębiorcy płacili FP dopiero wtedy, gdy przychody zatrudnionego przekroczyły minimalne wynagrodzenie. Od 2023 roku być może zapłacą tę składkę już od wynagrodzeń powyżej 1745,00 zł miesięcznie, a od lipca – po drugiej podwyżce minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku – kwota ta wzrośnie do 1800,00 zł.

Oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego

Projekt nowych przepisów zakłada oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że jeśli osoba nie będzie miała żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, to będzie mogła zgłosić się do niego samodzielnie. 

Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie uzyskania uprawnień do świadczeń zdrowotnych przez osoby nieaktywne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy. 

Warunkiem skorzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej będzie jednak to, że nie będą oni mieli zarobków przekraczających połowę minimalnego wynagrodzenia czy prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła!

Nowy projekt ustawy to obszerny pakiet zmian, który będzie realizacją części tzw. kamienia milowego nr A51G dla reformy pn. A4.1 Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy, zapisanej w KPO. Projekt zmian ma zostać przyjęty do końca 2022 roku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów