Poradnik Przedsiębiorcy

Zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych – założenia Polskiego Ładu

Zmian wprowadzanych przez Polski Ład ciąg dalszy. Przedstawiony projekt Polskiego Ładu zakłada zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych. Czy wynajem mieszkań nadal będzie opłacalny? Wyjaśniamy w artykule!

Amortyzacja mieszkań i lokali obecnie

Aktualnie z możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych i mieszkań mogą korzystać zarówno podatnicy PIT, jak i CIT. Co do zasady, lokal mieszkalny można amortyzować przy zastosowaniu jednej z trzech dostępnych metod amortyzacji, jednak wyboru metody należy dokonać przed rozpoczęciem amortyzacji. Zastosowaną metodę należy stosować konsekwentnie aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego.

Metody amortyzacji lokalu mieszkalnego opisano w artykule: Amortyzacja lokalu mieszkalnego – metody i stawki.

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w mieszkaniu, wówczas co do zasady tylko ta część nieruchomości, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, podlega (proporcjonalnie) odpisom amortyzacyjnym, czyli możliwości ujęcia części ceny zakupu nieruchomości w kosztach uzyskania przychodu.

W przypadku gdy przedsiębiorca zajmuje się najmem mieszkań – jeśli lokal jest przeznaczony do wynajmowania lub wydzierżawiania – to obecnie ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ujmowania ich w kosztach. Oczywiście również dokonuje się tego tylko od tej części (proporcjonalnie), która wykorzystywana jest w działalności.

Według projektu „Polski Ład” najem prywatny straci prawo do opodatkowania na zasadach ogólnych, a to oznacza, że odpisy amortyzacyjne nie będą kosztem działalności – nie zmniejszą podatku dochodowego. Więcej w artykule: Jak Polski Ład wpłynie na opodatkowanie najmu.

Zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych od 2022 roku

Po wejściu w życie Polskiego Ładu nadal będzie możliwe dokonywanie amortyzacji uproszczonej oraz amortyzowanie tylko tej części nieruchomości, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowana lub wydzierżawiana. Natomiast dotyczyć to będzie tylko budynków i lokali użytkowych.

Na skutek Polskiego Ładu nie będzie można amortyzować żadnych nieruchomości mieszkalnych ani praw o charakterze mieszkalnym.

Zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych obejmie również nieruchomości mieszkalne, które dotychczas były i nadal są amortyzowane. Projekt „Polskiego Ładu” nie przewiduje w tym zakresie żadnych przepisów przejściowych.

Jak podkreślają rządzący, zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych podyktowany jest korzystnymi regulacjami podatkowymi, które zachęcają do inwestowania wolnych środków w rynek mieszkaniowy, co wpływa na wzrost cen mieszkań.