Poradnik Przedsiębiorcy

Zakładanie własnej firmy sprzątającej

Firmy sprzątające zatrudniane są przede wszystkim przez firmy, ale także przez osoby prywatne. Popyt na ich usługi wciąż rośnie, a zakres ich działań może być bardzo szeroki. W poniższym poradniku poruszamy wszystkie kwestie poruszające zakładanie własnej firmy sprzątającej.

Firma sprzątająca - charakterystyka ogólna

Firmy sprzątające oferują usługi z zakresu:

  • oferowania usług porządkowych oraz

  • utrzymania czystości i pielęgnacji terenów.

Najczęściej klientami firm sprzątających są placówki publiczne, jak banki czy szkoły. Z ich usług korzystają także firmy czy przedsiębiorstwa i coraz częściej osoby prywatne.

Zakładając firmę sprzątającą, przedsiębiorca nie potrzebuje żadnych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień czy odrębnych pozwoleń. Nie jest wymagana także żadna koncesja lub licencja.

Formy prowadzenia firmy sprzątającej

Firmę sprzątającą można prowadzić w każdej formie poza spółką partnerską. Dopuszczalne są następujące formy prowadzenia firmy sprzątającej:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,

  • spółka cywilna,

  • spółka jawna lub

  • spółka z o.o..

Zakładanie własnej firmy sprzątającej

Przedsiębiorca, po wybraniu najbardziej odpowiadającej mu formy działalności gospodarczej, musi ją zarejestrować. Jeżeli wybrał jednoosobową działalność gospodarczą albo spółkę cywilną, zgłasza ten fakt na formularzu CEIDG-1.

Natomiast jeżeli wybrał spółkę jawną lub z ograniczoną odpowiedzialnością, składa wniosek o wpis do rejestru KRS.

Numer PKD dla firmy sprzątającej

Podstawowy numer PKD dla firmy sprzątającej wynosi 81.21.Z, klasyfikacja ta obejmuje niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Formy opodatkowania firmy sprzątającej

Podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca jest także zobowiązany do wskazania wybranej przez siebie formy opodatkowania. Zanim ją wybierze, powinien wziąć pod uwagę planowane przychody oraz koszty.

Podstawową formą opodatkowania w Polsce jest tzw. skala podatkowa. Rozliczenie podatku według zasad ogólnych następuje ze względu na progi podatkowe. Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody poniżej 85.528 zł opodatkowani będą 18% stawką podatku. Natomiast osoby, które przekroczą tę kwotę, będą zmuszone do zastosowania stawki 32%.

Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej mogą korzystać z kwoty wolnej od podatku, ulg podatkowych czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Przedsiębiorcy, którzy przewidują dochody przekraczające 100 tys. złotych powinni skorzystać z podatku liniowego. Wybierając tę formę opodatkowania, podatnik opłaca 19% podatku niezależnie od wysokości obrotu.

Osoby, które przewidują niskie koszty uzyskania przychodu mogą skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku podatek naliczany jest tylko od przychodu. Jednak i w ryczałcie, i w podatku liniowym, podatnik nie może skorzystać z ulg podatkowych czy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Firma sprzątająca a kwestia VAT

Usługi sprzątające nie są przedmiotowo zwolnione z VAT. Jednak osoby otwierające firmę sprzątającą mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeśli ich przychody nie przekroczą 150 tys. złotych rocznie. W momencie przekroczenia tego limitu powstaje obowiązek rejestracji do VAT.