Poradnik Przedsiębiorcy

Założenie profilu informacyjnego ZUS

Jestem zobowiązany do założenia profilu informacyjnego ZUS  z uwagi na to, że rozliczam składki ZUS za więcej niż 5 ubezpieczonych. Czy w tym celu muszę udać się osobiście do jednostki ZUS czy taki profil mogę założyć przez internet?

Edward, Zielona Góra

 

Wszyscy płatnicy, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 osób, muszą założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jednak nie zawsze płatnicy składek będą zobowiązani do osobistej wizyty w ZUS. Z tego obowiązku  będą zwolnione osoby, które mają zaufany profil ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Możliwe są trzy sposoby rejestracji na portalu informacyjnym:

1) zakładanie profilu przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

2) z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,

3) przez założenie profilu niezaufanego (taki niezaufany profil trzeba potwierdzić wizytą w ZUS).

Ad. 1) Ten sposób rejestracji na portalu informacyjnym został przeznaczony dla osób posiadających aktywny profil zaufany na portalu ePUAP. Nie wymaga on dodatkowej wizyty
w ZUS (informacje na temat uzyskania dostępu do portalu ePUAP znajdują się na stronie ZUS: http://epuap.gov.pl).

Ad. 2) Rejestracja została przeznaczona dla osób dysponującymi podpisem elektronicznym. Założenie profilu informacyjnego w taki sposób również odbywa się drogą elektroniczną i nie wymaga dodatkowej wizyty w ZUS.

Ad. 3) Sposób rejestracji profilu niezaufanego wiąże się z ograniczonym dostępem do portalu i brakiem możliwości zalogowania się do swojego konta. Korzystanie ze wszystkich funkcji wymaga bowiem posiadania profilu zaufanego. Dlatego po utworzeniu profilu płatnik (jako osoba fizyczna) powinien w ciągu 7 dni udać się z dokumentem tożsamości do placówki ZUS. Niedopełnienie tej formalności spowoduje usunięcie założonego profilu.

Przy zakładaniu profilu na PUE oraz w razie wątpliwości dotyczących e-ZLA można skorzystać z pomocy pracowników ZUS oraz można skorzystać z informacji w broszurze udostępnionej przez ZUS  dotyczącej instrukcji zakładania profilu informacyjnego.