0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W zeszłym roku przyjąłem na staż z urzędu pracy osobę do pracy. Po zakończonym stażu zatrudniłem tę osobę na umowę na czas określony na 4 miesiące. Zatrudnienie miało się skończyć w marcu, ponieważ od kwietnia planowałem zawieszenie prowadzenia działalności. Po miesiącu od podpisania umowy na czas określony (na początku stycznia) pracownica przyniosła mi zwolnienie lekarskie, które wskazuje, że jest w ciąży. Powiedziała, że ciąża jest zagrożona i na pewno do końca będzie na zwolnieniu lekarskim. Moje pytanie: czy muszę przedłużyć umowę do dnia porodu. Co zawieszenie działalności jest możliwe, jeśli muszę przedłużyć tą umowę?

 

Marek, Kraków

 

Kiedy pracodawca zobowiązany jest przedłużyć umowę do dnia porodu?

Pracodawca jest zobowiązany do przedłużenia z pracownicą umowy do dnia porodu, jeśli rozwiązanie umowy ma miejsce w trakcie udokumentowanej ciąży. Nie może rozwiązać umowy, jeśli w dniu jej zakończenia pracownica jest przynajmniej w 12 tygodniu ciąży. Co ważne, ten przepis obowiązuje w przypadku okresu próbnego dłuższego niż 1 miesiąc.

Uwaga!

Pracodawca nie ma obowiązku przedłużania umowy do dnia porodu, jeśli umowa była podpisana na okres próbny nie dłuższy niż jeden miesiąc.

W sytuacji opisanej przez naszego czytelnika, zobowiązany jest on do przedłużenia pracownicy umowy do dnia porodu, ponieważ w momencie rozwiązania umowy jej ciąża zapewne będzie powyżej 12 tygodnia.

Kto płaci zasiłek chorobowy pracownicy?

W związku z powyżej opisanym obowiązkiem pracodawcy do przedłużenia umowy z pracownicą, ma on określone obowiązki jako pracodawca i płatnik składek ZUS. Przyjmując, że przedłuży on umowę z pracownicą, w momencie otrzymania od niej zwolnienia lekarskiego wskazującego na ciążę, ma on obowiązek wypłacenia jej wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie wypłacane pracownicy, która jest niezdolna do pracy w trakcie ciąży, wynosi 100% podstawy wynagrodzenia chorobowego. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe pracownicy przez pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym. Po przekroczeniu tego limitu wypłatę wynagrodzenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli od 34. dnia niezdolności do pracy wypłaca zasiłek chorobowy. On również wynosi 100% podstawy zasiłku chorobowego.

Po przekroczeniu 33 dni choroby pracodawca ma obowiązek przekazywać do ZUS-u oryginały zwolnienia lekarskiego z formularzem ZUS Z-3.

Czy możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Czy nasz czytelnik w obecnej sytuacji może zawiesić działalność, tak jak to planował? Niestety nie. Jedną z podstawowych zasad przy zawieszeniu działalności jest to, że przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników. Mówi o tym wprost ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 14a. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Nie ma znaczenia, że pracownica będzie przebywała za zwolnieniu lekarskim, a zasiłek chorobowy będzie wypłacał ZUS. Formalnie pracodawcę z kobietą będzie łączył stosunek pracy.

Podsumowując, pracodawca, który zatrudnił osobę na podstawie umowy na okres próbny dłuższy niż 3 miesiące, w trakcie której pracownica zajdzie w ciąże, a w dniu zakończenia umowy jej ciąża będzie miała przynajmniej 12 tygodni - zobowiązany jest przedłużyć tę umowę do dnia porodu. Nawet jeśli pracownica przez cały okres będzie przebywała na zwolnieniu lekarskim, w tym czasie przedsiębiorca nie może zawiesić prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów