0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana wartości sprzedaży na fakturze VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedawca w niektórych sytuacjach (reklamacja, rabat itd.) jest zobowiązany do naniesienia zmian w treści faktury. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak zrobić to poprawnie. Sprawdź, jak zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi powinna przebiegać zmiana wartości sprzedaży na fakturze.

Zmiana wartości sprzedaży na fakturze pierwotnej

Nie jest możliwe wystawienie zwykłej faktury i jej podmienienie, faktura bowiem trafiła już do obiegu prawnego. Co ważne, podatnik może anulować fakturę sprzedaży pod warunkiem, że nie trafiła do nabywcy. W przeciwnym razie powinien wystawić fakturę korygującą.

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Obowiązek wystawienia faktury korygującej określa art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim można wyszczególnić 3 grupy sytuacji, które zobowiązują podatnika do wystawienia takiej faktury:

 1. Zmniejszające podstawę opodatkowania;

 2. Zwiększające podstawę opodatkowania;

 3. Stwierdzające inne pomyłki.

W związku z powyższym należy sporządzić fakturę korygującą, gdy:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,

 • udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),

 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze korygującej?

Ustawa o VAT określa szczegółowo, jakie dane powinny znaleźć się na fakturze korygującej, należą do nich:

 • umieszczenie frazy "Faktura korygująca" lub "Korekta",
 • numer kolejny oraz data wystawienia faktury korygującej,
 • dane zawarte w fakturze pierwotnej, której dotyczy faktura korygująca: 

a) dane zgodne z art. 106e ust. 1, czyli:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

b) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą:

 • przyczyna korekty,

 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,

 • w przypadkach, w których zmiana nie ma wpływu na podstawę opodatkowania - należy zamieścić prawidłową treść korygowanych pozycji.

Uwaga!

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę co do zasady jest wymagane tylko wtedy, kiedy korekta zmniejsza podstawę opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów