0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w Ordynacji podatkowej: Właściwość urzędu skarbowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rada Ministrów pracuje nad nowelizacją jednego z najważniejszych aktów prawnych, czyli nad Ordynacją podatkową. Wśród modyfikacji proponowanych przez Ministerstwo Finansów znajdują się regulacje zarówno te małe, konkretyzujące określone kwestie, jak i duże, bardzo ważne dla ogółu podatników. Jedna z istotniejszych zmian dotyczy przepisów regulujących właściwości miejscowe urzędu skarbowego

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego - aktualny stan prawny

Według obecnych przepisów przy rozliczaniu podatku PIT odpowiednim urzędem jest ten, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika. W zakresie podatku VAT pod uwagę trzeba wziąć urząd właściwy pod względem miejsca wykonywania czynności, które są nim opodatkowane.

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego - projekt

W projekcie ustawy znajduje się propozycja przepisu, według której w przypadku błędnego ustalenia właściwości miejscowej US nie nastąpi uchylenie decyzji. Jeśli decyzja zostanie zaskarżona, wówczas oceniana będzie jej merytoryczna prawidłowość. W zbiorze projektowanych zmian znalazła się jeszcze implementacja nowego, szczególnego trybu wyznaczania właściwości instytucji podatkowej pierwszej instancji do realizacji postępowania (np. kontrolnego). Szef resortu finansów dostanie możliwość wskazania naczelnika US, naczelnika urzędu celnego lub dyrektora izby celnej właściwego do wdrożenia kontroli i postępowania podatkowego, jeśli dana sprawa będzie związana z podmiotem znajdującym się pod właściwością miejscową kilku organów.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej ma na celu zwiększenie “płynności” tych procesów oraz usprawnienie postępowań podatkowych i kontrolnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów