0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany we właściwości urzędów skarbowych od 2021 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2021 roku nastąpiły zmiany we właściwości urzędów skarbowych. Funkcjonować zaczął wyspecjalizowany urząd skarbowy, którego rolą jest obsługa największych podatników. Z kolei 19 innych wyspecjalizowanych urzędów skarbowych skupi się na dużych przedsiębiorstwach, a drobne firmy z udziałem kapitału zagranicznego wrócą do innych urzędów.

Jakie zmiany we właściwości urzędów skarbowych?

Od początku bieżącego roku I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie będzie zajmować się największymi podmiotami z całej Polski, tj. takimi, których przychody są wyższe niż 50 mln euro rocznie. Dodatkowo będzie obsługiwać również Narodowy Bank Polski, banki państwowe oraz krajowe prowadzone w formie spółek akcyjnych, banki hipoteczne, podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w ich skład oraz spółki giełdowe, a także krajowe zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych skupi swoją działalność na podatnikach, u których przychody netto wynoszą od 3 mln euro do 50 mln euro rocznie, a także na podmiotach zagranicznych o przychodach wyższych niż 3 mln euro rocznie.

Oprócz tego rolą tych urzędów będzie obsługa uczelni i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których roczny przychód przekracza 3 mln euro, jednostek samorządu terytorialnego, banków spółdzielczych i SKOK-ów oraz oddziałów i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Firmami zagranicznymi, których roczny przychód wynosi przynajmniej 3 mln euro, posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, będzie zajmować się II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Rozliczaniem podatku u źródła (WHT) zajmie się Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie.

Zmiany we właściwości urzędów skarbowych przyczyniają się do tego, że przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego niespełniające kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu (kwota niższa niż 3 mln euro rocznie) będą obsługiwane przez pozostałych 380 urzędów skarbowych działających w Polsce. W żadnym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (także o zasięgu krajowym), identycznie jak wcześniej, nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy podatku akcyzowego, podatku od gier ani podatku od wydobycia niektórych kopalin.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów