0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Artykuły z dnia: 2023-05-31

Artykuły:

Zakaz prowadzenia pojazdów – czy można go skrócić?

W ostatnich latach wzrasta trend zwiększania bezpieczeństwa na drogach poprzez odbieranie tymczasowego prawa jazdy. Czy nałożony zakaz prowadzenia pojazdów podlega skróceniu? Kiedy sąd nie skróci zakazu pojazdów? Jakie są inne rozwiązania? Sprawdź!

31 maja 2023

Wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZCNA

Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu ma obowiązek zgłoszenia rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Dowiedz się, na czym polega wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, czytając artykuł!

31 maja 2023

Wynagrodzenie urlopowe - jak ustalić jego podstawę?

Wynagrodzenie urlopowe jest zagwarantowane pracownikowi przepisami Kodeksu pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo ustalić podstawę wynagrodzenia należnego pracownikowi za czas urlopu wypoczynkowego, a także ekwiwalentu urlopowego!

31 maja 2023

Zaświadczenie Z-3 przy kontynuacji zwolnienia lekarskiego - czy jest konieczne?

W jakich okolicznościach to ZUS staje się płatnikiem zasiłków chorobowych? W jakich przypadkach wystawia się zaświadczenie Z-3 oraz czy należy wtórnie generować Z-3 przy kontynuacji zwolnienia lekarskiego przez pracownika? Sprawdź!

31 maja 2023

Zwolnienie lekarskie pracownika a deklaracje rozliczeniowe

Pracownik, który przebywa na L4, powinien zostać wykazany w raporcie imiennym ZUS RSA dołączonym do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jak wypełnić ten raport? Jak rozliczyć w ZUS-ie zwolnienie lekarskie pracownika? Sprawdź koniecznie!

31 maja 2023

Minimalny wymiar czasu pracy i wynagrodzenia dla cudzoziemca

Czy zasady dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę są tożsame dla Polaków i cudzoziemców? Dowiedz się więcej na temat tego Jaki jest wymiar czasu pracy i wynagrodzenia dla cudzoziemca oraz kiedy jest on uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

31 maja 2023

Odwołanie do sądu pracy

Pracownik wnoszący pozew albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Jak napisać odwołanie o sądu pracy? Sprawdź to!

31 maja 2023

Odliczenie VAT z faktur na użytek osobisty - czy możliwe?

W obrocie gospodarczym można spotkać się z fakturami, które posiadają dodatkowe adnotacje. Niektóre z nich informują o fakcie, iż dany zakup został dokonany wyłącznie do użytku osobistego. Czy odliczenie VAT z faktur na użytek osobisty jest możliwe?

31 maja 2023

Opodatkowanie przychodów z wynajmu domków letniskowych - ryczałt

Posiadasz domek letniskowy i zastanawiasz się nad udostępnieniem go dla turystów w sezonie? Rozważamy, jak powinno wyglądać opodatkowanie przychodów z wynajmu domków letniskowych. Jak na sytuacje wpływa prowadzenie innej działalności gospodarczej?

31 maja 2023

Ile wynosi stawka ryczałtu przy sprzedaży przedsiębiorstwa?

Zastanawiasz się nad sprzedażą całego przedsiębiorstwa a rozliczasz się na zasadach ryczałtu? Masz wątpliwości, czy istnieje jedna stawka ryczałtu przy sprzedaży przedsiębiorstwa oraz jaką stawkę zastosować przy sprzedaży wartości firmy? Odpowiadamy!

31 maja 2023

Umowa z influencerem - wszystko co musisz wiedzieć

Umowa z influencerem, której przedmiotem jest świadczenie usług reklamy konkretnych produktów bądź usług, zawierana jest najczęściej w formie umowy o dzieło oraz umowy zlecenia. Zdarzają się również sytuacje, w których zawierana jest umowa barterowa.

31 maja 2023

Podatek od nieruchomości w KPiR - prawidłowe rozliczenie

Posiadanie własnej nieruchomości wiążę się z opłatą podatku od nieruchomości. Jego wysokość wykazywana jest na decyzji wydawanej przez organ podatkowy. Zdarza się, że podatek ten może stanowić koszt. Sprawdź, jak rozliczyć podatek od nieruchomości w KPiR!

31 maja 2023

Współwłasność a podatek od nieruchomości

Dokonując zakupu nieruchomości należy liczyć się z koniecznością odprowadzenia podatku od jej kupna. Często zdarza się, że nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela. Jak w tym przypadku wygląda współwłasność a podatek od nieruchomości?

31 maja 2023

Remont a modernizacja środka trwałego - czym się różnią?

Remont a modernizacja środka trwałego są to dwa różne pojęcia, których nie można mylić. Właściwa klasyfikacja wpływa bowiem na rozliczenie podatkowe, ponieważ sposób ujęcia kosztów ulepszenia czy remontu w KPiR różni się. Sprawdź, co znaczą oba pojęcia!

31 maja 2023

Czy brak podpisu na fakturze jest błędem?

Posiadasz faktury podpisane oraz niepodpisane? Dowiedz się, czy podpis na fakturze jest obowiązkowy i kiedy warto zadbać, aby podpis znalazł się na fakturze? Sprawdź, czy brak podpisu na fakturze determinuje możliwość uznania jej za dokument księgowy!

31 maja 2023

Odliczenie VAT od samochodów osobowych użytkowanych w firmie

Samochody osobowe używane są prawie w każdej firmie, korzystają z nich zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy. Czy wiesz, kiedy możliwe jest częściowe odliczenie VAT od samochodów osobowych a kiedy całkowite? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

31 maja 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów