0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa z influencerem - wszystko co musisz wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Influencerzy mogą współpracować z różnymi osobami i firmami. W takim przypadku niezwykle istotna jest poprawnie skonstruowana umowa z influencerem, która zabezpieczy interesy każdej ze stron. Jakie umowy mogą podpisywać influencerzy i na co powinni zwrócić szczególną uwagę?

Umowa z influencerem

Zacznijmy od tego, że influencer może tak naprawdę podpisać każdy rodzaj umowy, choć w praktyce najczęściej umowa z influencerem będzie umową o dzieło lub umową zlecenia. Rzadko kiedy zdarza się, że taka osoba podpisuje umowę o pracę w ramach wykonywanych przez siebie czynności. Influencer to w świetle obowiązujących przepisów osoba fizyczna, która co do zasady nie prowadzi działalności gospodarczej. Przy umowach powinniśmy ją więc traktować tak jak każdą inną osobę fizyczną.

Umowa z influencerem musi odpowiadać prawu i zasadom współżycia społecznego. W praktyce jej przedmiotem jest najczęściej reklamowanie konkretnych produktów lub usług zamawiającego. Bardzo często dochodzi wówczas do przeniesienia praw autorskich, co powoduje, że takie zobowiązanie musi bezwzględnie przyjąć formę pisemną.

W przypadku reklamy dokonywanej przez influencera forma pisemna jest niezwykle istotna. Przesądza ona bowiem o skuteczności całego zobowiązania i o jego ważności od samego początku. Influencer niewątpliwie zajmuje się działalnością związaną z dziełem rozumianym na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to z kolei wymaga skutecznego przenoszenia praw autorskich pomiędzy zamawiającym dzieło a wykonawcą. Jeśli influencer nie podpisze umowy w zwykłej formie pisemnej, to nie dojdzie do przejścia wspomnianych praw, a cała umowa z influencerem będzie od samego początku nieważna.

Przykład 1.

Barbara jest influencerką, która chętnie reklamuje na swoim blogu kosmetyki znanych polskich firm. Z reguły podpisuje umowy w formie pisemnej, jednak na prośbę nowego producenta kosmetyków zgodziła się na zawarcie kontraktu w formie ustnej. Przedmiotem umowy ma być reklama nowych szamponów do włosów. Producent zażyczył sobie także, aby zrealizowane dzieło było przesłane mu na maila przez Barbarę – chodzi głównie o treść reklamy i filmik zamieszczony na blogu influencerki. W tym przypadku, nawet jeśli Barbara prześle stworzone materiały producentowi, to i tak w świetle prawa nie będzie mógł on legalnie się nimi posługiwać. Prawo autorskie wymaga bowiem dla skutecznego przeniesienia praw twórcy zawarcia umowy co najmniej w zwykłej formie pisemnej.

Umowa o dzieło lub umowa zlecenia

Influencer może podpisać każdy rodzaj umowy, najczęściej jednak umowa z influencerem będzie umową o dzieło lub umową zlecenia. Pierwszy rodzaj umowy będzie pojawiał się przy tzw. jednorazowych zamówieniach np. reklamie konkretnego produktu. Umowa zlecenia zaś dotyczy czynności starannego działania i wśród influencerów pojawia się najczęściej jako działania promujące jakąś markę w internecie.

Umowa o dzieło i umowa zlecenia zawarta z influencerem powinna być sporządzona w formie pisemnej, ze względu na wspomniane wcześniej regulacje prawa autorskiego. W przypadku umowy o dzieło dopuszczalne jest nielimitowane zawieranie tego rodzaju kontraktów, np. kilkanaście lub kilkadziesiąt umów zawieranych jedna po drugiej. Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to może ona zostać podpisana zarówno na czas określony, jak i nieokreślony.

Umowy o dzieło lub zlecenia mogą być umowami wyłącznymi, tj. zawierającymi postanowienia, które zakazują influnecerowi działania na rzecz innych podmiotów. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy influencer powinien więc dokładnie przeanalizować jej treść pod tym kątem i sprawdzić, jakie kary grożą mu za naruszenie zakazu konkurencji. Jeśli dana umowa z influencerem nie zawiera w sobie tego rodzaju ograniczeń, influencer może podpisywać dowolną liczbę umów z wybranymi przez siebie podmiotami, nawet takimi, które są dla siebie firmami konkurencyjnymi.

O treści umowy powinny decydować dwie strony, a więc influencer oraz zamawiający określone dzieło lub czynności promujące. W praktyce influencerzy otrzymują gotowe kontrakty, które wymagają uprzedniej analizy oraz złożenia podpisu. W takich sprawach nie istnieje obowiązek korzystania z pomocy prawnej, ponieważ omawiane umowy mogą być sporządzone przez strony samodzielnie. Jeśli influencer nie posiada wiedzy i doświadczenia prawnego warto jednak, aby skorzystał w tym zakresie ze wsparcia fachowca.

Umowa z influencerem w formie barteru

Influencerzy bardzo często spotykają się w swojej praktyce także z innym rodzajem umowy – umową barterową. W praktyce polega ona na wymianie produktów lub usług pomiędzy dwiema stronami zobowiązania. Z jednej strony influencer na podstawie takiej umowy zobowiązuje się do reklamowania towarów kontrahenta, z drugiej zaś otrzymuje je za darmo. W przypadku umowy barterowej nie dochodzi do zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez influencera w formie pieniężnej, lecz w formie materialnej. Przy takim zobowiązaniu wymieniamy usługę za usługę lub usługę za towar.

Umowa barterowa jest umową nienazwaną, a więc jej regulacji nie odnajdziemy w żadnym obowiązującym przepisie. Treść takiego zobowiązania jest regulowana wyłącznie przez strony – zamawiającego oraz influencera. Barter może dotyczyć jednego produktu lub usługi, jak również ich nieokreślonej liczby. Taka umowa z influencerem może zostać zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony i może w sobie zawierać postanowienia odnoszące się do zakazu konkurencji.

Barter powinien opierać się na umowie sporządzonej w zwykłej formie pisemnej, tak by wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami mogły zostać wyjaśnione z uwzględnieniem konkretnych postanowień wpisanych do kontraktu.

Najważniejszym elementem umowy barterowej jest równoważność świadczeń obu stron umowy. Omawiana umowa z influencerem jest umową wzajemną, stąd żadna ze stron nie może być zdominowana przez drugą. Wartość rynkowa świadczonych usług, jak również oferowanych w zamian towarów i usług powinna zostać określona w umowie na wypadek kontroli skarbowej. Nierówne świadczenia mogą być zakwestionowane przez urzędników i wówczas istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Przykład 2.

Influencer ma reklamować na swoim blogu przez 5 miesięcy krem do rąk o wartości 80 zł. W zamian za swoje usługi producent kremu zaproponował samochód warty 150 000 zł, który będzie przekazany influencerowi na podstawie pisemnej umowy barterowej. W tym przypadku urząd skarbowy może zakwestionować daną umowę i wszcząć postępowanie wyjaśniające.

Przykład 3.

Bardzo znany influencer zgodził się na reklamowanie urządzeń AGD na rzecz firmy X. Strony podpisały umowę barterową w zwykłej formie pisemnej, na podstawie której wykonawca otrzyma sprzęt AGD o łącznej wartości 60 000 zł. Jeśli strony określą w umowie, że cała praca influencera ma podobną wartość, to w przypadku ewentualnej kontroli skarbowej nie powinny pojawić się żadne problemy.

O wartości umowy barterowej decyduje nie tylko wartość reklamowanych produktów i usług, ale także rozpoznawalność danego influencera oraz stosowane przez niego stawki za wykonywaną pracę. Im bardziej znany influencer, tym droższe będą jego usługi, a co za tym idzie, tym wyższe wymagania, jeśli chodzi o wartość oferowanych dóbr w ramach barteru.

Umowa z influencerem w postaci umowy barterowej wiąże się z obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, który rozliczamy w corocznie składanym zeznaniu PIT. Przychodem podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem będzie tutaj wartość wykonanego świadczenia, wyrażona w cenie określonej w umowie barterowej (jest to wartość należnego świadczenia w postaci otrzymanego towaru lub wykonanej usługi).

Co powinna zawierać umowa z influencerem?

Niezależnie od tego, jaka umowa z influencerem zostanie zawarta, w jej treści powinny znaleźć się postanowienia odnoszące się do:

  • wskazania kanałów dystrybucji towaru lub usługi, tj. opisania gdzie reklamowany będzie produkt zamawiającego;
  • opisania reklamowanego towaru lub usługi;
  • czas zachowania wpisu reklamowego na blogu lub kanale influencera oraz to, czy ma on zostać wyróżniony pośród innych wpisów;
  • wskazania formy wynagrodzenia influencera za wykonaną pracę oraz przejścia praw autorskich na rzecz zamawiającego.

Influencerzy mogą podpisywać różnego rodzaju kontrakty, przy czym w praktyce są to umowy o dzieło, zlecenia albo umowy barterowe. Umowa z influencerem powinna zostać sporządzona w zwykłej formie pisemnej i musi wskazywać na zakres czynności wykonawcy. W treści takiej umowy należy pamiętać o określeniu wartości wynagrodzenia należnego influencerowi oraz o przeniesieniu praw majątkowych do stworzonego dzieła.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów