0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Artykuły z dnia: 2023-06-01

Artykuły:

Termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty rocznej składki zdrowotnej przedłużony!

Termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty rocznej składki zdrowotnej przedłużony! Podatnicy mają czas do 5 czerwca na złożenie wniosku RZS-R. Przeczytaj jak dopełnić formalności w tym zakresie. ZUS przekazuje ważne informacje!

1 czerwca 2023

Zakładki do akt osobowych - wzory do wydruku

Akta osobowe pracowników powinny być przechowywane przez określony w przepisach czas. Jeśli prowadzone są w formie papierowej to potrzebne są zakładki do akt osobowych. Przeczytaj nasz artykuł i pobierz darmowe wzory zakładek do wydruku!

1 czerwca 2023

Lead magnet – jak legalnie budować bazę mailingową?

Dobre relacje z kontrahentami są kluczowe dla sukcesu firmy. Aby zdobywać nowych klientów, warto budować bazę mailingową. Jak zatem skutecznie wykorzystać lead magnet, aby być zgodnym z prawem i nie naruszać przepisów? Odpowiadamy w artykule!

1 czerwca 2023

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko - kiedy przysługuje?

Pracownik ma prawo skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, wystawionego z powodu choroby dziecka. W tym czasie ma on prawo do otrzymania zasiłku opiekuńczego. Na jakich warunkach może otrzymać zwolnienie lekarskie na chore dziecko? Dowiedz się więcej!

1 czerwca 2023

Pełnomocnictwo dla kadrowej krok po kroku

W wielu przypadkach osobą wyznaczoną do dokonywania w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest pracownik komórki ds. kadr. Powinien on jednak posiadać stosowne upoważnienie. Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo dla kadrowej.

1 czerwca 2023

Przekazanie przedsiębiorstwa a podatek od nieruchomości - rozliczenie

W przypadku transakcji przekazania przedsiębiorstwa może dojść do przeniesienia własności w odniesieniu do środków trwałych, jakimi są nieruchomości. Czy wiesz, jak wygląda przekazanie przedsiębiorstwa a podatek od nieruchomości? Sprawdź, jak rozliczyć!

1 czerwca 2023

Świadczenie usług budowlanych w UE a miejsce opodatkowania

Świadczenie usług budowlanych w UE może budzić wątpliwości w zakresie rozliczania podatku VAT. Nie wiesz, jak ustalić miejsce świadczenia takiej usługi pod względem podatkowym oraz jak status usługobiorcy wpływa na rozliczenie podatku? Odpowiadamy!

1 czerwca 2023

Odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa a jego nabycie

Rozważasz zakup przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się, na kim ciąży odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa? Nie wiesz, jak można uzyskać zaświadczenie o zaległościach podatkowych przedsiębiorstwa? Odpowiedzi na pytania znajdziesz w artykule!

1 czerwca 2023

Wezwanie do zapłaty – czym jest i kiedy będzie nieważne?

Wezwanie do zapłaty nie ma określonej przepisami prawa formy ani treści, a więc prawie każde pismo w tym przedmiocie będzie pełnić swoją funkcję. Wystawienie skutecznego wezwania do zapłaty ma znaczenie dla ewentualnej późniejszej procedury sądowej.

1 czerwca 2023

Czy nadpłata składki zdrowotnej może być ujęta w kosztach podatkowych?

W rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej może powstać niedopłata bądź nadpłata składki zdrowotnej. Powstała nadpłata podlega zwrotowi na wniosek przedsiębiorcy lub zaliczeniu na poczet zaległości składkowych. Czy może ona jednak stanowić koszt podatkowy?

1 czerwca 2023

Darowizna od rodziców - czy jest zwolniona z podatku?

Darowizna otrzymana od najbliższych członków rodziny podlega pod zwolnienie z podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dowiedz się, jakie obowiązki formalne wobec urzędu skarbowego rodzi otrzymana darowizna od rodziców.

1 czerwca 2023

Nadgodziny w sobotę - jak liczone są do wynagrodzenia

Pracownikowi pracującemu na nadgodziny w wolną sobotę należy się dzień wolny. W szczególnych przypadkach praca w sobotę może być zrekompensowana pracownikowi w formie pieniężnej. Dowiedz się, jak liczyć wynagrodzenie za nadgodziny w sobotę!

1 czerwca 2023

Podatek od spadku zgłoszonego po terminie przedawnienia

Otrzymanie spadku często wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego. Czy uiszczenie podatku dotyczy wszystkich spadkobierców? Przeczytaj artykuł i dowiedź się, kiedy podatek od spadku jest obowiązkiem dla spadkobiercy!

1 czerwca 2023

Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej

Każdy czynny podatnik VAT wie, że z otrzymaniem zaliczki wiąże się konieczność odpowiedniego udokumentowania zdarzenia. Co zrobić w sytuacji, kiedy przedpłaty dokonała osoba fizyczna? Jak wygląda rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej? Przeczytaj!

1 czerwca 2023

Podatek od nieruchomości od garażu blaszanego - warto wiedzieć

Kupując nieruchomość należy mieć na uwadze zapłatę podatku od nieruchomości. Warto jednak sprawdzić, czy każda budowla pod niego podlega. W artykule wyjaśnimy, czy podatek od nieruchomości od garażu blaszanego oraz od gruntu pod nim jest konieczny!

1 czerwca 2023

Zmiana miejsca prowadzenia działalności

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają obowiązek zgłosić miejsce prowadzenia działalności do CEIDG. Sprawdź, czy zmiana miejsca prowadzenia działalności również wymaga zgłoszenia! Sprawdź, odpowiedź w artykule!

1 czerwca 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów