0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Artykuły z dnia: 2024-02-21

Artykuły:

Roadshow E-wolucja 2024

Już w marcu rozpocznie się VII edycja E-wolucji, która jest największą stacjonarną konferencją w Polsce poświęconej sprzedaży zagranicznej w e-commerce! Wydarzenie odbędzie się aż w 6 miastach! Dowiedz się więcej o wydarzeniu!

21 lutego 2024

Urlop ojcowski 2024 - jakie są zasady jego przyznawania?

Mężczyźni, którzy zostają rodzicami, mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski przysługuje tylko po spełnieniu określonych warunków. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach!

21 lutego 2024

Z czym wiąże się przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2024 roku?

Czy wiesz, jakie konsekwencje generuje przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno - rentowych oraz jak ustalić moment przekroczenia rocznego ograniczenia? Sprawdź, jak rozliczyć nienależnie opłacone składki! Przeczytaj!

21 lutego 2024

Rezygnacja z PPK 2024 – jak wypełnić oświadczenie?

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmują już wszystkich pracodawców. Czy każdy pracownik musi obowiązkowo uczestniczyć w PPK? Czym jest autozapis? Czy rezygnacja z PPK jest możliwa? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

21 lutego 2024

AI w firmie a związek zawodowy

Związki zawodowe w firmach coraz częściej domagają się większej kontroli nad wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów AI, aby chronić pracowników przed negatywnymi skutkami tej technologii. Stosowanie AI w firmie a związek zawodowy - dowiedz się więcej!

21 lutego 2024

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony a podanie przyczyny

Wiadomo, że pracodawca musi podać w piśmie wypowiedzenia konkretną przyczynę, która uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy. Czy pracownik składający wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony musi podać przyczynę swojej decyzji? Przeczytaj!

21 lutego 2024

Sprzedaż odziedziczonych działek - kiedy będzie to działalność gospodarcza?

Sprzedaż gruntów może przynieść ogromne zyski. Podział działek na mniejsze ułatwia ich sprzedaż, ale może też nieść ze sobą konsekwencje podatkowe. Kiedy sprzedaż odziedziczonych działek będzie kwalifikować się jako działalność gospodarcza?

21 lutego 2024

Jak obliczyć wysokość świadczenia urlopowego w 2024?

Pracownik ma prawo do otrzymywania różnego rodzaju świadczeń finansowych z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Czy wpływ na wysokość świadczenia urlopowego ma przede wszystkim wymiar etatu oraz faktyczny czas pracy w danym roku? Przeczytaj artykuł!

21 lutego 2024

Import towarów w KPiR a moment otrzymania faktury

Niejednokrotnie omawiany był już temat postępowania na gruncie VAT w przypadku importu towarów. Jak jednak rozliczyć import towarów w KPiR? Czy data otrzymania faktury ma znaczenie? Co jeśli fakturę otrzymamy w innym terminie aniżeli towar? Odpowiadamy!

21 lutego 2024

Wady nieruchomości - jakie uprawnienia przysługują nabywcy?

Czy wiesz, że nabywając jakikolwiek budynek posiadasz określone prawa? Czasem może się zdarzyć, że wady nieruchomości będą bardzo znaczące dla nabywcy. Jak wówczas korzystać z przysługujących nabywcy uprawnień? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

21 lutego 2024

Wypowiedzenie zmieniające - skutki dla pracownika i pracodawcy

Wypowiedzenie zmieniające to dokument, który pozwala pracodawcy na zmianę warunków umowy o pracę lub płacy. Wypowiedzenie to powinno być uzasadnione. W artykule wyjaśniamy, jakie skutki dla pracownika i pracodawcy wywołuje wypowiedzenie zmieniające!

21 lutego 2024

Jak wykazać w pliku JPK V7 sprzedaż VAT marża z możliwością korygowania

Zaliczka na poczet przyszłych usług turystycznych występuje w postaci marży szacunkowej. Na gruncie ustawy o VAT zastanowimy się, jak wykazać w pliku JPK V7 sprzedaż VAT marża i ująć w niej ewentualną korektę na podstawie późniejszych rzeczywistych kwot.

21 lutego 2024

Import usług - rozliczenie na gruncie podatku od towarów i usług

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy często decydują się na skorzystanie z usług świadczonych przez zagraniczne podmioty. Czy wiesz, kiedy ma miejsce import usług oraz w jaki sposób należy rozliczyć taką transakcję na gruncie podatku VAT?

21 lutego 2024

Rozpoczęcie działalności a zwrot składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w styczniu 2024 roku mogą być zobowiązani są do rozliczenia rocznej składki zdrowotnej. Na skutek rozliczenia będzie im przysługiwać zwrot składki zdrowotnej. O jakich przedsiębiorcach mowa?

21 lutego 2024

Mały podatnik – przywileje na gruncie PIT i VAT

W Polsce największą liczbę przedsiębiorców stanowią tzw. mali podatnicy. Kim oni są i co kryje się pod tą nazwą? Czy mały podatnik może korzystać ze szczególnych przywilejów na gruncie podatkowym? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

21 lutego 2024

Oddanie krwi - jak odliczyć w zeznaniu rocznym?

Podatnicy mają prawo do rozliczenia różnego rodzaju ulg i darowizn w zeznaniu rocznym. Termin rozliczenia rocznych dochodów już się zbliża, warto więc poznać możliwe do odliczenia ulgi. Sprawdź, jak odliczyć oddanie krwi od dochodu w zeznaniu rocznym!

21 lutego 2024

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów