0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozpoczęcie działalności a zwrot składki zdrowotnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niektórzy przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w styczniu 2024 roku zobowiązani są do rozliczenia rocznej składki zdrowotnej. Na skutek rozliczenia będzie im przysługiwać zwrot składki zdrowotnej. O jakich przedsiębiorcach mowa? Odpowiadamy!

Rozpoczęcie działalności w styczniu 2024 a roczna składka zdrowotna

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w styczniu 2024 roku a wybrali jako formę opodatkowania:

  • skalę podatkową lub
  • podatek liniowy 

- mają obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok. 

Obowiązek ten wynika z faktu, że rok składkowy w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych trwał od lutego 2023 do stycznia 2024.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej ma miejsce w deklaracji ZUS DRA składanej za kwiecień w terminie do 20 maja 2024 roku.

Zwrot składki zdrowotnej z tytułu rocznego rozliczenia

Wspomniani przedsiębiorcy za styczeń składali deklarację ZUS DRA, w której wykazana została należna minimalna składka zdrowotna w kwocie 314,10 zł.

Składając roczne rozliczenie składki zdrowotnej w deklaracji ZUS DRA za kwiecień zobowiązani są wykazać tzw. jednomiesięczny okres składkowy. W przypadku jednomiesięcznego okresu składkowego w deklaracji na formularzu DRA/ RCA wykazuje się jako podstawę wyliczenia składki zdrowotnej 0 zł oraz wartość należnej składki zdrowotnej 0 zł.

W związku z powyższym zapłacona z tytułu deklaracji ZUS DRA za styczeń 2024 składka zdrowotna w kwocie 314,10 zł powinna być wykazana jako kwota do zwrotu dla przedsiębiorcy.

Jak uzyskać zwrot składki zdrowotnej?

Przedsiębiorcy, którym należny jest zwrot składki zdrowotnej mogą o niego wnioskować. 

Wniosek o zwrot składki zdrowotnej składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem konta na PUE ZUS w terminie do 31 maja 2024 roku.

ZUS dokona zwrotu w terminie nieprzekraczającym 1 sierpnia 2024 roku, pod warunkiem braku zaległości w opłacaniu składek.

Rozlicz w łatwy i szybki sposób roczną składkę zdrowotną w systemie wFirma!

System wFirma.pl umożliwia rozliczenie oraz wysyłkę do ZUS rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli w styczniu 2023 roku działalność na skali podatkowej lub podatku liniowym w celu wyliczenia składki zdrowotnej należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ gdzie należy wskazać miesiąc KWIECIEŃ oraz rok 2024 a następnie należy posiadać zaznaczone obydwa checkboxy:

  • Deklaracja ZUS DRA oraz
  • Doczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Zwrot składki zdrowotnej

Następnie należy kliknąć ZAPISZ.

W podzakładce PODSTAWOWE w polu Forma opodatkowania, w której rozliczana jest składka zdrowotna w 2023 należy wybrać opcję:

  • skala podatkowa lub
  • podatek liniowy

w zależności od formy opodatkowania wybranej w 2024 roku.

Dodatkowo należy zaznaczyć opcję Posiadam kilka firm / Jednomiesięczny okres składkowy.

Zwrot składki zdrowotnej

Kolejno należy przejść do podzakładki DANE Z KOLEJNEJ FIRMY gdzie w polu:

  • Forma prawna działalności należy wybrać opcję jednomiesięczny okres składkowy
  • Forma opodatkowania należy wybrać opcję skala podatkowa lub podatek liniowy - czyli formę opodatkowania stosowaną w 2024 roku.

Zwrot składki zdrowotnej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów