0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Prawo pracy

Kiedy przysługuje i jak wyliczyć wynagrodzenie za przestój w pracy ?

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój w pracy, jeżeli przestój nastąpił z przyczyn niezależnych od pracownika, choć pozostaje w gotowości do pracy i dyspozycji pracodawcy. Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas przestoju? Przeczytaj i sprawdź!

5 października 2022

Ubezpieczenie ZUS

Rozliczenie spółki i wspólników z ZUS

Spółka jest płatnikiem składek jedynie zatrudnionych w niej pracowników. Jeżeli nie zatrudnia pracowników, wspólnicy wykazują deklaracje i opłacają składki wyłącznie za siebie. Dowiedz się, jak w praktyce wygląda rozliczenie spółki i wspólników z ZUS!

9 sierpnia 2022

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę - podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę powoduje ustanie stosunku pracy. Stanowi jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, które kończy istniejący stosunek pracy. Dowiedz się, ile powinien wynosić okres wypowiedzenia umowy o pracę!

21 lipca 2022

Prawo pracy

Właściwość miejscowa sądu pracy - jak ustalić prawidłowy adres?

Bardzo często miejsce wykonywanej pracy i miejsce zamieszkania pracownika są różne, dlatego pracodawca nie wie, jaki adres sądu pracy wpisać na świadectwie pracy oraz na wypowiedzeniu umowy o pracę. Dowiedz się, jaka jest właściwość miejscowa sądu pracy!

14 marca 2022

Prawo pracy

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem nie zawsze stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń

Przepisy nie zabraniają zawierania kilku różnych umów między tym samym pracodawcą i zatrudnionym. Jak połączyć umowę o pracę z umową cywilnoprawną? Przeczytaj i sprawdź, czy umowa o dzieło z własnym pracownikiem jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń!

18 lipca 2022

Prawo pracy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej - podstawowe informacje

Czy organizacja pracy osób niepełnosprawnych różni się w jakiś sposób od standardowej? Czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą pracować w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych? Dowiedz się, jaki jest czas pracy osoby niepełnosprawnej!

12 lipca 2022

Prawo pracy

Jak ustalić liczbę zatrudnionych dla obowiązku dokonywania wpłaty na PFRON?

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągający odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zobowiązani do wpłaty na PFRON. Co to jest i jak się go rozlicza? Dowiedz się!

14 lipca 2022

Urlopy i inne

Choroba pracownika a urlop bezpłatny

Na pisemny wniosek pracownika udzielany jest urlop bezpłatny. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego w przypadku choroby pracownika lub wysłać pracownika na bezpłatny urlop? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

25 czerwca 2022

Prawo pracy

Kiedy można wykorzystać pełny urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy do wykorzystania w całości nabywa pracownik zatrudniony w poprzednim roku kalendarzowym z pierwszym dniem nowego roku kalendarzowego z góry za cały rok. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat puli urlopu wypoczynkowego!

18 lipca 2022

Prawo pracy

Dofinansowanie do wypoczynku pracownika z ZFŚS

“Wczasami pod gruszą” bardzo często nazywamy dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, które jest jednym ze świadczeń wypłacanych przez pracodawcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFSŚ). Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

24 września 2021

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów