0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Roczna składka zdrowotna w zawieszonej działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 lipca zawiesiłem działalność opodatkowaną skalą podatkową i nie wznowiłem jej do końca roku, w związku z czym nie płaciłem składki zdrowotnej od dochodu z czerwca. Czy w okresie zawieszenia powinienem wysyłać formularze ZUS DRA i opłacić składkę zdrowotną? Co w sytuacji, gdy wznowię działalność w styczniu lub lutym kolejnego roku? Jak powinna być wyliczona roczna składka zdrowotna w zawieszonej działalności?

Michał, Opole

 

Za okres zawieszenia działalności przedsiębiorca nie przekazuje do urzędu i ZUS deklaracji oraz formularzy rozliczeniowych. Ostatnie rozliczenie ma miejsce za okres sprzed zawieszenia działalności. W opisanym przypadku należy wysłać ZUS DRA za czerwiec w terminie do 20 lipca (pomimo tego, że termin ten przypada już w okresie zawieszenia działalności).

Roczna składka zdrowotna w zawieszonej działalności

W przypadku opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym, podstawą składki zdrowotnej jest dochód uzyskany w miesiącu poprzednim. Oznacza to, że zawieszając działalność gospodarczą np. w lipcu przedsiębiorca opłaca ostatnią składkę zdrowotną za czerwiec na podstawie dochodu z maja.

Ostateczne rozliczenie składki zdrowotnej (w ujęciu rocznym), ma miejsce w ZUS DRA za kwiecień następnego roku. W wyliczeniu rocznej składki zdrowotnej uwzględnia się przychody i koszty za cały poprzedni rok.

W związku z powyższym, jeżeli działalność nie zostanie wznowiona przed końcem okresu składkowego, to z rozliczenia rocznej składki zdrowotnej powstanie niedopłata składki którą należy uregulować do 20 maja. Niedopłata składek wystąpi na skutek braku miesięcznego wyliczenia składki zdrowotnej na podstawie dochodu z miesiąca przed zawieszeniem działalności.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym, okres składkowy trwa od 1 lutego do 31 stycznia następnego roku. W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych okres składkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

W sytuacji gdy działalność zawieszona była przez cały okres składkowy to przedsiębiorca nie składa rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. W tym przypadku jeżeli działalność jest aktywna w kwietniu to za taki miesiąc składa się tylko miesięczne rozliczenie ZUS DRA/RCA za kwiecień.

Przykład 1.

Pani Zuzanna prowadzi działalność opodatkowaną skalą podatkową. Przez cały 2022 rok miała zawieszoną działalność i nie zamierza wznawiać jej w 2023 roku. Czy w takim przypadku pani Zuzanna ma obowiązek rozliczenia rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok która będzie zerowa?

Nie, w przypadku gdy działalność była zawieszona przez cały okres składkowy, pani Zuzanna nie wysyła zerowej deklaracji ZUS DRA.

Wznowienie działalności w styczniu a składka zdrowotna w ramach kontynuacji formy opodatkowania

Jeżeli działalność zostanie wznowiona przed 31 stycznia kolejnego roku a więc przed końcem okresu składkowego, to podstawą wyliczenia składki zdrowotnej jest: 

  • dochód z miesiąca przed zawieszeniem działalności – jeżeli działalność została zawieszona wraz z pierwszym dniem miesiąca, lub
  • dochód z miesiąca w którym nastąpiło zawieszenie działalności – jeżeli działalność została zawieszona w trakcie miesiąca.

Szczegółowe omówienie schematu wyliczania składki zdrowotnej w różnych formach opodatkowania znajduje się w artykule: Składka zdrowotna wspólnika spółki – kiedy jest obowiązkowa?

Wyjątkiem jest opodatkowanie ryczałtem. Jeżeli bowiem przedsiębiorca wznowi działalność w styczniu i będzie kontynuował opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to nie obowiązuje go roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok w którym działalność była zawieszona (przez cały rok).

Taką odpowiedź uzyskała również redakcja naszego Poradnika Przedsiębiorcy na zapytanie skierowane do ZUS: "Jeżeli przedsiębiorca miał zawieszoną działalność przez cały 2022 rok i wznawia jej prowadzenie w styczniu 2023 r. (przy założeniu, że w 2022 r. i 2023 r. właściwą formą opodatkowania jest ryczał), to nie rozlicza rocznej składki zdrowotnej za 2022 r."

Przykład 2.

Pan Łukasz prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem. Cały 2022 rok działalność była zawieszona i została wznowiona od stycznia 2023 roku. Czy w takim przypadku pan Łukasz ma obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej?

Nie, w takiej sytuacji pan Łukasz sporządza tylko miesięczne rozliczenie składki zdrowotnej w ramach ZUS DRA za kwiecień 2023 ponieważ przez cały okres składkowy za 2022 rok działalność była zawieszona.

Wznowienie działalności w styczniu a składka zdrowotna przy zmianie formy opodatkowania

Wraz z nowym rokiem podatkowym przedsiębiorca ma prawo zmienić formę opodatkowania. Czas na podjęcie decyzji o zmianie formy opodatkowania ma do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany pierwszy przychód w nowym roku. Natomiast mimo to, nowa forma opodatkowania obowiązuje za cały rok a więc od 1 stycznia.

Zmieniając formę opodatkowania w nowym roku, przedsiębiorca generując ZUS DRA za styczeń stosuje zasady obowiązujące dla nowej formy opodatkowania.

Przykład 3.

Pan Michał w 2022 roku prowadził działalność opodatkowaną skalą podatkową. Zawiesił ją 1 września 2022 roku i wznowił w styczniu 2023 roku. Zdecydował się na zmianę formy opodatkowania w 2023 roku i 1 lutego zaktualizował formularz CEIDG-1 wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym. Jak pan Michał powinien ustalić podstawę wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2023 roku?

W związku ze zmianą formy opodatkowania w 2023 roku podstawą wyliczenia składki zdrowotnej jest dochód uzyskany w ostatnim miesiącu przed zawieszeniem działalności który opodatkowany był wg formy opodatkowania z 2023 roku czyli na podatku liniowym. Jeżeli pan Michał uzyskiwał w 2022 roku dochody wyłącznie opodatkowane skalą podatkową to za styczeń 2023 opłaci minimalną składkę zdrowotną ponieważ w 2022 nie ma dochodu który mógłby być podstawą wyliczenia. Składka zdrowotna za styczeń 2023 wynosi 270,90 zł (3010 zł x 9%).

Minimalna składka zdrowotna za 2023 rok wynosi 314,10 zł. Przy czym w związku z tym, że podstawą wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2023 są dochody z 2022 roku to w sytuacji gdy konieczne jest opłacenie minimalnej składki zdrowotnej, opłacana jest według minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2022 roku czyli wynosi 270,90 zł.

Wznowienie działalności w lutym a składka zdrowotna

W przypadku gdy działalność zostanie wznowiona w pierwszym miesiącu okresu składkowego, podstawą wyliczenia składki zdrowotnej jest wyłącznie dochód ze stycznia. Wynika to z art. 81 ust. 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z którym za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu, przedsiębiorca wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, która za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym ustalana jest jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów.

Wznawiając działalność w lutym następnego roku, z rocznego wyliczenia składki zdrowotnej może wynikać niedopłata składki ze względu na to, że podatnik nie zapłacił składki zdrowotnej ustalanej na podstawie dochodu z ostatniego okresu sprzed zawieszenia firmy.

Podsumowując, roczna składka zdrowotna w zawieszonej działalności wyliczana jest bez względu na to czy działalność została wznowiona czy nie. Jest to postępowanie analogiczne do rozliczenia rocznego na gruncie podatku dochodowego w ramach którego każdy podatnik zobowiązany jest do złożenia w urzędzie zeznania rocznego za dany rok bez względu na to czy działalność została wznowiona.

Zawieszona działalność a składka zdrowotna w systemie wFirma.pl

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej mogą skorzystać z automatycznego wyliczenia składki w systemie wFirma.pl. W tym celu należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Po wybraniu jako Miesiąc opcji KWIECIEŃ pojawią się w oknie dodatkowe checkbox’y:

  • Deklaracja ZUS DRA,
  • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Jeżeli przedsiębiorca ma obowiązek sporządzanie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej i wznowił działalność to pozostawia zaznaczone obie opcje. Jeżeli działalność została zawieszona na cały okres składkowy ale wznowiona przed kwietniem to należy pozostawić zaznaczony tylko checkbox dotyczący deklaracji ZUS DRA.

roczna składka zdrowotna w zawieszonej działalności

Zawieszona działalność a obowiązek rozliczenia rocznej składki zdrowotnej - najczęstsze pytania

  • Czy składa się roczne rozliczenie składki zdrowotnej, jeżeli przez cały 2022 rok działalność była zawieszona i nie została wznowiona przed kwietniem 2023 roku?

    Jeżeli działalność była zawieszona przez cały 2022 rok i nie zostało wznowione jej prowadzenie przed kwietniem 2023 roku, to płatnik nie składa rocznego rozliczenia.
  • Tak, należy dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w DRA za kwiecień, niemniej płatnik nie będzie wykazywać danych dotyczących miesięcznych należnych składek.
  • Jeśli właściwą forma opodatkowania zarówno w 2022 roku oraz 2023 roku jest skala podatkowa lub podatek liniowy, to tak - należy złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Natomiast w przypadku opodatkowania ryczałtem zarówno w 2022 roku oraz 2023 roku podatnik nie składa rocznego rozliczenie składki składki zdrowotnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów