0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

13 wyników dla tematu: tytul-wykonawczy

Artykuły:

Potrącenie szkody w mieniu pracodawcy

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność. Czy możliwe jest potrącenie szkody w mieniu pracodawcy? Przeczytaj i dowiedz się!

28 października 2022

Elektroniczne tytuły wykonawcze - kiedy nastąpią zmiany?

W najbliższym czasie wierzyciele będą zobowiązani dostarczać elektroniczne tytuły wykonawcze. Powinno to przyczynić się do niwelowania zbędnych kosztów oraz przyspieszyć rozpoczęcie egzekucji. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy mają nastąpić zmiany!

2 kwietnia 2021

Czy elektroniczne tytuły wykonawcze przyśpieszą ściągnie długów?

Chcąc odzyskać należne wierzycielowi pieniądze, często musi on zmagać się z wieloma przeszkodami, jak np. celowe działanie dłużnika. Można więc zadać pytanie, czy wprowadzone elektroniczne tytuły wykonawcze przyśpieszą ściągnie długów? Sprawdź!

29 września 2020

Hipoteka przymusowa - zasady działania!

Niewypłacalny dłużnik, jeśli posiada nieruchomości, może zostać poddany egzekucji komorniczej z tytułu hipoteki przymusowej. Jak uzyskać tytuł wykonawczy, by móc rozpocząć takie postępowanie? Przeczytaj i sprawdź, jak działa hipoteka przymusowa!

13 marca 2020

Wspólna nieruchomość małżonków a egzekucja – czy wierzyciel może zabrać wspólny majątek?

Czy dług jednego z małżonków może pozbawić was wspólnego mieszkania? Istnieje możliwość zasądzenia przymusowego podziału majątku, lecz wierzyciel musi mieć ku temu konkretne przesłanki. Sprawdź, wspólna nieruchomość małżonków a egzekucja!

3 marca 2020

Egzekucja komornicza - co może zająć komornik?

Egzekucja komornicza to ostateczność w postępowaniu o odzyskanie zaległych wierzytelności. Pojawia się zatem pytanie co może zająć komornik. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! Wyjaśniamy w artykule!

18 stycznia 2018

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy - jakie są różnice?

Przedsiębiorca, który zalega ze spłatą zobowiązań obawia się przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaka jest różnica między tytułem egzekucyjnym a tytułem wykonawczym!

17 stycznia 2018

Co to jest tytuł egzekucyjny, a co tytuł wykonawczy?

Poznaj różnicę pomiędzy tytułem egzekucyjnym a tytułem wykonawczym? Przeczytaj co powinien zawierać tytuł wykonawczy

18 grudnia 2017

Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie?

Jak wiadomo przepisy Kodeksu pracy jasno wskazują sytuacje, w których przedsiębiorca może dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika nie potrzebując jego zgody. Jednak co zrobić w sytuacji kiedy zostało nadpłacone wynagrodzenie? Przeczytaj o tym!

13 grudnia 2017

Potrącenia z wynagrodzenia - zasady ogólne

Kodeks pracy gwarantuje ochronę wynagrodzenia. Niekiedy jednak pracodawca musi dokonać potrącenia z wynagrodzenia. Jakie potrącenia mogą być dokonane bez zgody pracownika? Jakie są granice potrąceń? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule. Sprawdź!

23 sierpnia 2017

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólników spółki cywilnej

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy możliwe jest prowadzenie egzekucji z majątku wspólników spółki cywilnej? Czy będąc wspólnikiem spółki cywilnej można ograniczyć odpowiedzialność za zobowiązania i czym jest odpowiedzialność solidarna? Sprawdź!

7 października 2016

Tytuł wykonawczy a egzekucyjny - jakie są różnice?

Podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Nadany tytuł egzekucyjny stanowi dokument urzędowy, z którego musi wynikać kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem oraz określać wysokość roszczenia. Dowiedz się, jakie są różnice!

29 sierpnia 2016

Wspólna nieruchomość małżonków może być zagrożona

Utrata płynności finansowej może wpłynąć na wspólny majątek małżonków.

13 stycznia 2014

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów