0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Potracenie z wynagrodzenia pracownika

Przepisy Kodeksu pracy jasno wskazują sytuacje, w których przedsiębiorca może dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Regulacje w tym zakresie znajdują się w art. 87 § 1 KP, który mówi, że z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108.

Nadpłacone wynagrodzenie

Wśród powyższych nie została wskazana sytuacja w której zostało nadpłacone wynagrodzenie. W związku z tym, aby móc dokonać stosownego odliczenia pracodawca musi posiadać zgodę pracownika na jego dokonanie.

W sytuacji gdy pracownik nie wyraża na to zgody, generalnie jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę sądową. Pracodawca w takim wypadku ma prawo domagać się zwrotu nadpłaconej kwoty od pracownika, wykazując, że pracownik otrzymał świadczenie o wiele wyższe niż należne, i w związku z tym powinien liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu.

Wówczas na podstawie wyroku przedsiębiorca będzie mógł dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów