Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat praca w dniu na który przysługuje zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko - kiedy przysługuje?

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko - kiedy przysługuje? Pracownik ma prawo skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, wystawionego z powodu choroby dziecka. W tym czasie ma on prawo do otrzymania zasiłku opiekuńczego. Na jakich warunkach może otrzymać zwolnienie lekarskie na chore dziecko? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Zwolnienie lekarskie a miejsce pobytu chorego

Zwolnienie lekarskie a miejsce pobytu chorego Jaki adres powinien wskazać chory na zwolnieniu lekarskim? Czy pracodawca również może skontrolować pracownika podczas choroby? Co zrobić, gdy podczas kontroli z ZUS chorego nie było w domu? Sprawdź, czy zwolnienie lekarskie może zostać cofnięte! czytaj dalej

L4 w formie elektronicznej - warto wiedzieć

L4 w formie elektronicznej - warto wiedzieć Elektroniczne zwolnienia lekarskie to już fakt. Chory pracownik nie musi więc fizycznie pojawić się w zakładzie pracy, aby dostarczyć L4. W jaki sposób są wystawiane elektroniczne zwolnienia? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat e-zwolnień! czytaj dalej

Składki za okres chorobowy - problemy z rozliczeniem

Składki za okres chorobowy - problemy z rozliczeniem Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim często nie dostarczają na czas zwolnień lekarskich co skutkuje przesunięciem wypłaty świadczeń chorobowych. Z pomocą przychodzą zwolnienia elektroniczne. Sprawdź, jak wylicza się składki za okres chorobowy! czytaj dalej
2021-04-30

Prawo pracy

Powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego

Powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego Pracownik, który zgodnie z orzeczeniem lekarza o czasowej niezdolności do pracy przebywa na zwolnieniu, ma możliwość powrotu do pracy przed upływem okresu zwolnienia. Sprawdź, jak powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego wpływa na zasiłek chorobowy! czytaj dalej

Zwolnienie lekarskie a zmiana miejsca pobytu pracownika w trakcie trwania choroby

Zwolnienie lekarskie a zmiana miejsca pobytu pracownika Pracodawca lub ZUS mogą łatwo kontrolować w jaki sposób pracownik wykorzystuje L4. W związku z tym czy pracownik posiadający zwolnienie lekarskie powinien informować swojego pracodawce oraz ZUS o zmianie miejsca pobytu w trakcie choroby? Sprawdź! czytaj dalej

Czy zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia wpływa na datę rozwiązania umowy?

Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia - czy przerywa bieg wypowiedzenia? Czy zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia przeszkadza w rozwiązaniu umowy? Odpowiadamy na to pytanie! czytaj dalej
2021-01-07

Urlopy i inne

Zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży - regulacje prawne

Zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży - regulacje prawne W czasie ciąży pracownica jest pod szczególną ochroną prawa. Czy po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego ma ona 7 dni na dostarczenie go do pracodawcy? Zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży – poznaj obowiązujące przepisy! Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2020-10-16

Prawo pracy

Praca w dniu, na który przysługuje zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie a praca tym samym dniu Czy pracownikowi, który przepracował dzień pracy i przedstawi pracodawcy zwolnienie lekarskie, przysługuje wynagrodzenie za przepracowany czas, czy też wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Dowiedz się więcej na ten temat, czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2020-08-28

Prawo pracy

Zwolnienie lekarskie – jak wygląda kontrola pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym?

Zwolnienie lekarskie a kontrola pracownika przebywającego na zasiłku Kto jest uprawniony do kontroli pracownika przebywającego na L4? Jak sprawdzić czy pracownik faktycznie nie jest zdolny do wykonywania pracy? Jakie konsekwencje dla pracownia rodzi nieprawidłowo wykorzystane zwolnienie lekarskie? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2020-07-23

Prawo pracy

Elektroniczne zwolnienia lekarskie i obowiązek założenia profilu na PUE

Elektroniczne zwolnienia lekarskie na koncie PUE ZUS Elektroniczne zwolnienia lekarskie mają ułatwić przepływ informacji między ZUS-em a pracodawcą. Jak wygląda ich rozliczanie? Czy konieczne jest założenie profilu na platformie PUE? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na omawiany temat! czytaj dalej
2020-07-07

Urlopy i inne

Nieobecność w pracy? Usprawiedliwienie jest niezbędne

Nieobecność w pracy - jak poinformować pracodawcę? Różne zdarzenia losowe mogą spowodować, że niemożliwym będzie stawienie się w pracy. W takim przypadku bezwzględnym obowiązkiem pracownika jest zgłosić nieobecność w pracy pracodawcy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się w jaki sposób poinformować pracodawcę! czytaj dalej

Przedłużone zwolnienie lekarskie pracownika - kiedy przekazać informację do ZUS?

Przedłużone zwolnienie lekarskie pracownika - terminy informowania ZUS W jakim terminie należy przesłać do ZUS zwolnienie lekarskie pracownika w przypadku przekroczenia 33 dni choroby? czytaj dalej
2019-04-03

Urlopy i inne

Elektroniczne zwolnienia lekarskie pomocą dla pracodawców

Elektroniczne zwolnienia lekarskie pomocą dla pracodawców Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Co zyskają pracodawcy w związku z wprowadzeniem elektronicznej formy? Jak wpłyną elektroniczne zwolnienia lekarskie na pracowników? Przeczytaj! czytaj dalej

Kilku pracodawców a zwolnienie lekarskie

Kilku pracodawców a zwolnienie lekarskie Pracownik, który jest zatrudniony jednocześnie u kilku pracodawców, ma obowiązek przekazać zwolnienie lekarskie każdemu z nich. W związku z tym powinien poinformować lekarza, że potrzebuje więcej niż jedno zaświadczenie ZUS ZLA. Przeczytaj o tym! czytaj dalej
2018-02-26

Urlopy i inne

Kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Jak wgląda kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim? Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma co do zasady odpoczywać i kurować się, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia. Jednak gdy zajdzie podejrzenie, że zwolnienie nie jest wykorzystywane w sposób prawidłowy może nastąpić kontrola pracownika! czytaj dalej
2017-12-13

Prawo pracy

Zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej od lipca 2018

Zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej od lipca 2018 Zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej funkcjonuje od 2016 roku. Jednak data wykluczająca wystawianie zwolnień w formie papierowej została przesunięta na lipiec 2018 rok. Dlaczego i co się z tym wiąże? Odpowiedź znajduje się w naszym artykule! czytaj dalej

Papierowe zwolnienia lekarskie tylko do końca czerwca 2018 r.

Papierowe zwolnienia lekarskie tylko do  końca czerwca 2018 r. Od 1 lipca 2018 r. zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy będą przekazywane przez lekarzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej. Papierowe zwolnienia przechodzą do historii! Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia

Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie Czy zwolnienie lekarskie dostarczone przez pracownika ma wpływ na długość okresu wypowiedzenia? czytaj dalej
2016-10-05

Prawo pracy

Zwolnienie lekarskie - kontrola pracownika

kontrola pracownika na zwolnieniu Bierzesz zwolnienie lekarskie? Możesz być skontrolowany! Dowiedz się więcej! czytaj dalej