0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienia lekarskie - zmiany w ZUS od 1 stycznia 2015 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od przyszłego roku ulegną zmianom przepisy dotyczące zwolnień lekarskich. Dotychczasowe zwolnienia w formie papierowej stopniowo będą zastępowane tymi w wersji elektronicznej. Ma to przyśpieszyć pracę lekarzy oraz usprawnić przepływ dokumentów między pracownikiem, pracodawcą oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

E-zwolnienia czyli zwolnienia lekarskie w wersji elektronicznej

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lekarze będą wystawiać elektroniczne zaświadczenia lekarskie. Zmiany te mają na celu skrócenie czasu obiegu dokumentów. Do tej pory wystawione przez lekarza zaświadczenie musiało zostać dostarczone przez pracownika do zakładu pracy w terminie 7 dni. Według nowych przepisów, zwolnienie lekarskie będzie automatycznie dostarczane tuż po wystawieniu zarówno do pracodawcy, jak i do ZUS drogą elektroniczną. Nowelizacja przepisów ułatwi też weryfikację zwolnień i zapobiegnie ich nadużywaniu. Zdarzało się bowiem, że zaświadczenie docierało do pracodawcy już po okresie w jakim obowiązywało, przez co nie można było zweryfikować czy pracownik faktycznie był chory.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie a obowiązki lekarza

Do wystawiania e-zwolnień będzie służył specjalny system. Każde wystawione przez lekarza zwolnienie w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Będzie to wymóg konieczny, aby e-zwolnienie było tak samo traktowane jak jego papierowy odpowiednik. W przypadku wizyty domowej lub braku dostępu do internetu, lekarz będzie mógł dalej wystawić zwolnienie w wersji papierowej.

Zwolnienia lekarskie na papierze tylko na żądanie

Papierowa wersja zwolnienia lekarskiego będzie mogła zostać wystawiona tylko w przypadku, kiedy pracodawca nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek lub na wyraźną prośbę chorego.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów