0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nieprzewidziana choroba podczas urlopu wypoczynkowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z podstawowych praw pracowniczych gwarantowanych przez Kodeks pracy jest prawo do corocznego, nieprzerwalnego oraz płatnego urlopu wypoczynkowego. I wszystko przebiega prawidłowo, jeśli w ustalonym wcześniej z pracodawcą terminie, pracownik może udać się na zasłużony wypoczynek. Problem pojawia się w sytuacji nieprzewidzianej choroby, która nastąpiła bezpośrednio przed lub w trakcie przerwy urlopowej i z mocy prawa uniemożliwia wykorzystanie urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem. Kodeks pracy przewidział taką awaryjną sytuację i ściśle określa co należy zrobić.

Choroba w trakcie urlopu

Przede wszystkim, zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni pamiętać, że okres urlopu, w którym wystąpiła choroba nie przepada, jedynie ulega zmianie. Prościej ujmując zagadnienie, czas urlopu „zmarnowany” na chorowanie, pracownik może wykorzystać w innym terminie. Wyboru nowej daty najlepiej dokonać wspólnie z pracodawcą tak, aby termin był dogodny dla obu stron. Nie należy samowolnie przedłużać sobie urlopu, ponieważ takie działanie może spowodować niekorzystny przestój w firmie, a w rezultacie straty. Ponadto może być odebrane przez pracodawcę jako samowolne opuszczenia stanowiska pracy i skutkować zwolnieniem. To pracodawca udziela zgody na urlop i tylko jego decyzja może wydłużyć okres przerwanego wypoczynku.

Kolejną istotną kwestią jest poinformowanie pracodawcy o przerwaniu urlopu i jego przekształceniu w okres choroby, w przeciągu 2 dni od zaistnienia sytuacji. Konieczne jest również dostarczenie do siedziby firmy zwolnienia lekarskiego, które potwierdza niezdolność do kontynuowania urlopu, maksymalnie do 7 dni. W uzasadnionych i zgodnych z zasadami panującymi w firmie przypadkach, dopuszcza się możliwość przedstawienia zwolnienia w formie elektronicznej lub telefonicznie. Jednak w tej sytuacji należy pamiętać o dostarczeniu oryginału wraz z powrotem do pracy.

Zmiana urlopu wypoczynkowego w okres choroby wiąże się również ze zmniejszeniem miesięcznego wynagrodzenia. Należy mieć na uwadze, że wynagrodzenie chorobowe jest niższe od wynagrodzenia urlopowego - co do zasady wynagrodzenie za czas choroby jest płatne w wysokości 80% ustalonej podstawy.

Czasowa niezdolność do pracy podczas urlopu wypoczynkowego dotyczy jedynie pracownika i tylko w jego przypadku urlop może być przekształcony w okres choroby. Nie ma takiej możliwości jeśli choroba dotyczy partnera lub dziecka pracownika. Nawet w przypadku, gdy zaistniała sytuacja zmusza go do sprawowania opieki nad członkiem swojej rodziny. Taki niefortunny splot wydarzeń nie stanowi podstawy do złożenia wniosku o przerwanie okresu urlopu i zmianę jego charakteru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów